Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 31/03/2018

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Điểm uy tín

+10
Bài hát được đánh giá 5 sao 15 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 15 giờ trước
-1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được 50 lượt yêu thích 2 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 ngày trước
+1
Bài hát được 50 lượt yêu thích 4 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 4 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 5 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 6 ngày trước
+10
Hợp âm được chọn làm bản chính 1 tuần trước
+5
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 1 tuần trước
+2
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 1 tuần trước
+10
Đăng bài hát mới 1 tuần trước
+10
Đăng bài hát mới 1 tuần trước