Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 02/03/2021

Tự giới thiệu

daydreamer

Điểm uy tín

+1
Bài hát được yêu thích 7 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+10
Bài hát được đánh giá 5 sao 1 ngày trước
dna
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+10
Đăng bài hát mới 2 ngày trước
dna
+10
Đăng bài hát mới 2 ngày trước
dna
+10
Đăng bài hát mới 2 ngày trước
+10
Đăng bài hát mới 2 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 ngày trước
+10
Đăng bài hát mới 5 ngày trước
+10
Đăng bài hát mới 5 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 5 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 6 ngày trước
+10
Bài hát được đánh giá 5 sao 1 tuần trước