Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Lạ Lùng

C C Điệu Ballad

Hợp âm

C G/B A7 Dm7 G F E7 Am C7 E Em 60
C G Am Dm F Em 0
G D Em Bm C 2
C G/B Am7 A7 Dm7 G F Em E7 Am C7 E 0
C G/B Bbmaj7 A7 Dm7 G7 F G Em Am C7 E 2
C G/B A7 Dm7 G F Em Am C7 E 0
C G/B A7 Dm7 G F Em Am C7 E/G 0
C Cadd9 Em7/B Em7/A# A7 Dm7 G F E Am7 Am7/G Em 0
C Gm7 A7 Dm7 G11 G Em Am7 E7 Am 0
C G/B A7 Dm7 G F E7 Am C7 E Em 0
Cmaj7 Em Gm A7 Dm7 G7 F E7 Am7 C/G G C G/B Am Em7 A7/B A7/C# 0
C G A7 Dm F Em Am C7 E7 G7 0
C G/B A7 Dm7 G F E7 Am C7 E Em 0
C Cmaj7 Em7 C7 A7 Dm7 G Gm F E Am Am/G Em Fmaj7 G7 0
C G/B A7 Dm7 G F Em Am C7 E 0
C G/B Am7 A7 Dm7 G F E7 Am C7 E Em 0
C G A7 Dm7 F Em Am 0
Bbmaj7 C G/B A7 A/C# Dm7 G C7 F Em Am E A G7 0
C G/B A7 Dm7 G F Em Am C7 E 0
Csus2 G/B Bbmaj7 A7 Dm7 Gsus2 C F G E7 Am C7 Em G7 E Csus4 0
C G/B A7 Dm7 G F E7 Am C7 E Em 0
C G/B A7 Dm7 G F Em Am C7 E 0
C G/B Am A7 Dm7 G F E7 E Em 0
C G/B G/Bb A7 Dm7 G F Em Am C7 E 0
C G/B G/Bb A7 Dm7 G F Em Am C7 E 0
G/B Gm/Bb A7 Dm7 G7 Cmaj7 G7/F Em7 C/G D/F# Am7 Gm7 C7 F C 0
C G/B G/Bb A7 Dm7 G F Em Am C7 E 1
C G/B G/Bb A7 Dm7 G F Em Am C7 E 0
C G/B G/Bb A7 Dm7 G F Em Am C7 E 0
Cmaj7 C/B C/A# A7 Dm7 Dm7/G C Bdim F E Am Am/G G C7 Em E7 0
C G/B A7 Dm7 G F Em Am C7 E 0
2132 (1)
C G/B A7 Dm7 G F E7 Am C7 E Em Dm 0
C G/B A7 Dm7 G F E7 Am C7 E Em 0
Cmaj7 G/B Am7 Bm7 A7 C#m7 Dm7 G7 F F#m7b5 Fmaj7 C C7 C#dim7 E G Bdim7 Em7 Fm 0
C G/B A7 Dm7 G F Em Am C7 E 0
C G/B Am A7 Dm7 G F E7 C7 E Em 0
C G Am Em F A7 Dm7 C7 E Fm 0
C G Am Dm F Em E 0
C G/B A7 Dm7 G F E7 Am C7 E Em 0
C G/B A7 Dm7 G F Am C7 E Em 0
G,Am (1)
C G A7 Dm F Em Am C7 E7 G7 0
C G/B G/A# A7 Dm7 G7 F G Em Am C7 Am/G 0
C G/B A7 Dm7 G F Em Am C7 E 0
G D/F# E7 Am7 D D7 C B7 Em G7 B Bm 0
C G/B A7 Dm7 G F Em Am C7 E 0
C G/B A7 Dm7 G F Em Am C7 E 0
COOL (1)
C G/B A7 Dm7 G F Em Am C7 E 0
G D/F# E Am7 D G7 C B7 Em B Bm E7 0
C G A A7 Dm F Em Am E7 G7 0
C G/B G/Bb A7 Dm7 G F Em Am C7 E 0
C G/B G/Bb A7 Dm7 G F Em Am C7 E 0
C G/B G/Bb A7 B7/A Dm7 G A#7/A F Em Am C7 E 0
C Em Am Dm G F C7 E A7 0
C G/B C7 A7 Dm7 G F E Am Am/G Em C/G 0
C G A7 F Em Am C7 0
F13 A13 0
C G/B A7 Dm7 G F E7 Am C7 E Em 0
C Cmaj7 G/B Am Dm7 G7 Gm7/Bb A7 C7 F E7 C6/G Dm F#dim7 G G7/F C/G Fmaj7 Fm/C Cm7 0
C G/B A7 Dm7 G F E7 Am C7 E Em A D Bm7 F#m7 Em7 Gm Bm 0
C G/B Bb A7 Dm7 G7 F G E7 Am7 C7 F#dim G7/B Fm7 Em 0
C G/B Gm A7 Dm7 F/G F G Em Am C7 0
C G/B A7 Dm7 G F E Am C7 Em 0
G D/F# E7 Am7 D7 G7 C B7 Em B Bm 0
C G/B Am7 Dm7 G F E Am Em 0
C G Em Am7 Dm G7 A7 Dm7 F Am C7 0
G D/F# E7 Am7 D C B7 Em G7 Bm 0
C G/B A7 Dm7 G F E7 Am C7 E Em 0
C Em7 C7/Bb A7 Dm7 G F E7 Am C/G C7 E A7add9 Em 0
Cmaj7 Em7 C7/Bb A7 Dm7 G F E Am Am/G C Em 0
C G/B A7 Dm7 G F Em Am C7 E 0
C Em7 C7/Bb A7 Dm7 G G/B F E7 Am C7 E Em 0
C Em C7/Bb A7 Dm G F E Am C/G C7 A7b9 0
C G A7 F Em Am C7 0
C G/B A7 Dm7 Dm7/G F G Em Am C7 G7 0
C C/B C7 A7 Dm7 G F Em7 Am Am7 G7 Em A Dm Am/G C9 G/C 0
C G A7 F Em Am C7 E 0
C G A7 F Em Am C7 0
C G/B Am A Dm7 G Cmaj7 F Em C7 0
C C/B C7 A7 Dm7 G F Em7 Am Am7 G7 Em A Dm Am/G C9 G/C 0
C.G (0)
C G/B A7 Dm7 G F E7 Am C7 E Em 0
ko (0)
C G/B G/Bb Am7 Dm7 G F Em Am C7 A7 E 0
A7 Am C C7 Dm7 E Em F G G/Bb G/b 0
A A/c# Am Am7 C Cadd9 Csus4 Dm7 Em F F#dim G G/A# G/b G7 Gsus4 0
C G/B G/Bb A7 Dm7 G F Em Am C7 E 0
idk (0)
C G/B Em A7 Dm7 G F E7 Am C7 E 0
C G/B A7 Dm G F E7 Am C7 E Em G7 0
C G/B G/Bb A7 Dm7 G F E7 Am C7 E Em 0
C G/B G/Bb A7 Dm7 G Cmaj7 C7 F Em Am E Gsus4 G6 0
Cmaj7 Em7 C7 A7 Dm7 G7 C Bdim Em A7sus4 Gsus4 Fmaj7 G Am7 F 0
G D/F# E Am7 D7 Gsus4 G7 C D/C Bm7 Em Esus4 D B Bm E7 Am 0
C G/B A7 Dm7 G F Em Am C7 E 0
C G/B G/Bb A7 Dm7 G F Em Am C7 E 0
C G/B Am A7 Dm7 G F Em C7 A 0
A7 Am C C7 Dm E7 Em F G G7 0
C G/B A7 Dm7 G F Em Am C7 E Dm F#m 0
C G/B G/Bb A7 Dm7 G F Em Am C7 E 0