Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 17/07/2021

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của TT0709 Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của TT0709 Xem tất cả

1. [C] Tôi và anh đôi bạn [Em] thân rất thân Niềm thân [Am] ái thắm thiết khắng khít bền [Em] lâu
Trần Vĩnh Quang, 7 tháng 08, 2013 45,346

Bài hát đã đăng của TT0709 Xem tất cả

1. [C] Tôi và anh đôi bạn [Em] thân rất thân Niềm thân [Am] ái thắm thiết khắng khít bền [Em] lâu
TT0709, 7 tháng 08, 2013 45,346