Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

If I Let You Go

C Westlife Bb Điệu Ballad
≣≣
Intro C/C/C/C
Day [C]after day
Time [Em]passed away
and I [F]just
can´t get you out [G]my mind
Nobody [C]knows
I hide [Em]it inside
I keep on [F]searching
but I can´t [G]fin d
Bridge
The [Em]c ourage to show
To let you [Am]know
I´ve [Dm]n ever felt love
like this [G]b efore
and [F]o nce again
I´m thinking [G]about
Taking [Dm]the ease way [G]o ut...
Chorus
But If I [C]let you go
I will [Am]never know
What my [Dm]life would be
holding you [G]close to me
Will I [Am]e ver see
you [F]smiling back
at me? (ohhh yeah)
[Dm]H ow will [G]I know?
If I let you [C]go...
Night after night
I hear myself say
why don´t this feeling
just fade away
there´s no one like you
you speak to my heart
It´s such a shame
we´re worlds apart
Bridge
I´m too [Em]shy to ask
I´m too proud to [Am]lo ose
But [Dm]sooner or later
I gotta [G]cho ose
[F]And once again
I´m thinking [G]a bout
[Dm]Tak ing the ease [G]way o ut...
Chorus
But If I let you go
I will never know
What my life would be
holding you close to me
will I ever see
you smiling back at me? (oh yeah)
How will I know?
If I let you go...
If I [Dm]let you [G]go...u [Am]hhh b [F]aby...
[Dm]oh oh [G]u h ooooh...
[F]On ce again I´m thinking [G]ab out
[Dm] [D[G][Dm]Ta king the ease [G]way o ut...
But If [D]let you go
I will never [G]know
what my [Em]life would be
holding you [A]close to me
will [Bm]I ever see
you smiling [G]back at me? (ohh yeah)
[Em]H ow will [A]I know?...
If I let [D]you go...
But if I let you go
I [G]will never [Em]kn ow [A](ohh baby)
will I [Bm]ever see
you smiling [G]back at me?(oh yeah)
[Em]Ho w will [A]I know?...
If I let [D]you go.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Trần Vĩnh Quang. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 2
Cập nhật:
ngày 8 tháng 08, 2013
Lượt xem: 27,262 Người đăng: Trần Vĩnh Quang (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Westlife Thể loại: Yêu thích: 434
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)