Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mercy

Em Shawn Mendes Điệu Ballad
≣≣
có thể thay Bm bằng D vẫn hát ổn.
(Intro)
[Em] [G] [Bm] [A] (x2)
 
(Verse1)
[Em] You've got [G]a hold of me
[Bm] Don't even [A]know your power
[Em] I stand [G]a hundred feet
[Bm] But I fall when [A]I'm around you
 
(Pre-chorus)
[Em] Show me [G]an open door
[Bm] Then you go and [A]slam it on me
[Em] I can't [G]take anymore
[Bm] I'm saying [A]baby
 
(Chorus)
Please have [Em]mercy on me [G]
Take it [Bm]easy on my [A]heart
Even though you don't [Em]mean to hurt me [G]
You keep [Bm]tearing me [A]apart
Would you please have [Em]mercy, [G]mercy [Bm]on my [A]heart
Would you please have [Em]mercy, [G]mercy [Bm]on my [A]heart
 
(Verse2)
[Em] I'd [G]drive through the night
[Bm] Just to be [A]near you baby
[Em] Heart old [G] and testified
[Bm] Tell me that [A]I'm not crazy
 
(Pre-chorus)
[Em] I'm not asking [G]for a lot
[Bm] Just that you're [A]honest with me
[Em] My pride [G]is all I got
[Bm] I'm saying [A]baby
 
(Chorus)
Please have [Em]mercy on me [G]
Take it [Bm]easy on my [A]heart
Even though you don't [Em]mean to hurt me [G]
You keep [Bm]tearing me [A]apart
Would you please have [Em]mercy on [G]me
I'm a [Bm]puppet on your [A]string
And even though you got [Em]good intentions [G]
I need [Bm]you to set me [A]free
Would you please have [Em]mercy, [G]mercy [Bm]on my [A]heart
Would you please have [Em]mercy, [G]mercy [Bm]on my [A]heart
 
(Bridge)
[G]Consuming all the [Bm7]air inside my lungs
[D]Ripping all the [A]skin from off my bones
[G]I'm prepared to [Bm7]sacrifice my life
I would [D]gladly do it [A]twice
[G]Consuming all the [Bm7]air inside my lungs
[D]Ripping all the [A]skin from off my bones
[G]I'm prepared to [Bm7]sacrifice my life
I would [D]gladly do it [A]twice
 
(Chorus)
Please have [Em]mercy on me [G]
Take it [Bm]easy on my [A]heart
Even though you don't [Em]mean to hurt me [G]
You keep [Bm]tearing me [A]apart
Would you please have [Em]mercy on me [G]
I'm a [Bm]puppet on your [A]string
And even though you got [Em]good intentions [G]
I need [Bm]you to set me [A]free
I'm begging you for [Em]mercy, [G]mercy [Bm]on my [A]heart
I'm begging you for [Em]mercy, [G]mercy [Bm]on my [A]heart
 
(Outro)
[Em] [G] [Bm] [A]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Dung Bui. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 1
Cập nhật:
ngày 24 tháng 01, 2017
Lượt xem: 10,190 Người đăng: Dung Bui (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: Nhạc Quốc Tế Yêu thích: 417
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)