Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.

Thông tin nghệ sĩ

Shawn Mendes

Đóng góp thông tin
I love it when you [Am]call me señorita I wish I could [C]pretend I didn't need ya But every tou
Lê Quang Dora, 21 tháng 06, 2019 Am C E7 Em F 35,183
(Capo 1) Intro: [Am] [G] [F] x2 Verse 1: [Am]I won't [G]lie to [F]you I know he's [Am]just not [G]r
WhiteT, 12 tháng 08, 2016 Am C F G 24,182
[Am]I thought that [G]I've been hurt [C][F]before [Am]But no one's ever [G]left me quite [C]this [F]
namjangte, 1 tháng 10, 2015 Am C F G 20,104
Verse1 I[G] wanna follow where[D] she goes[Bm] [D] I[A] think about her and[D] she knows[A] it [D]
Đá Tảng, 24 tháng 04, 2017 A Bm D G 11,789
(Verse1) [Em] You've got [G]a hold of me [Bm] Don't even [A]know your power [Em] I stand [G]a
Dung Bui, 24 tháng 01, 2017 A Bm Bm7 D Em G 6,072
[F]Ahhh [G]Hey [C]Ahhh-[G]Ahhh [Am] x2 Verse He [Am]knows Dirty [F]secrets that I keep Does he [G]k
nhockhuecute1, 15 tháng 08, 2016 Am C E Em F G 3,796
Capo 3rd Hợp âm [Em] [C] [G] Intro [Em] [C] [G] Verse 1 I [Em]promise that one day I'll be [C]aroun
mirror282, 16 tháng 06, 2016 C D Em G 3,772
Intro: Am-F-C-G Oh there she goes [Am]again, every morning it's the [F]same You walk on [C]by my ho
bongbanhbeo, 19 tháng 10, 2016 Am C F G 2,987
[Em]Here I am, stuck on this couch [Bm]Scrolling through my notes Heart was [C]broken, still not [
Duy Võ, 22 tháng 05, 2018 Am Bm C Em 1,540
[F]I can’t [Em]write one [Dm]song that’s [Em]not about [F]You can’t [Em]drink wi[Dm]thout thin[Em]
Duy Võ, 4 tháng 05, 2019 Am Dm Em F 1,271