Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

My Way

C Frank Sinatra C# Điệu Blues
≣≣
Verse I
And [C]now, the end is [Em]near,
And so I [Gm]face, the final [A7]curtain.
My [Dm]friend, I'll say it clear,
I'll state my [G7]case, of which I'm [C]certain.
 
Verse II
[C]I've lived, a life that's [C7]full,
I've traveled [F]each, and every [Fm]highway.
But [C]more, much more than [G7]this,
I did it [F]my [C]way.
 
Verse III
[C]Regrets, I've had a [Em]few,
But then [Gm]again, too few to [A7]mention.
I [Dm]did, what I had to do,
And saw it [G7]through, without [C]exemption.
 
Verse IV
[C]I planned, each chartered [C7]course,
Each careful [F]step, along the [Fm]byway.
But [C]more, much more than [G7]this,
I did it [F]my [C]way.
 
Verse V
[C]Yes, there were times, I'm sure you [C7]knew,
When I bit [F]off, more than I could chew.
But through it [Dm]all, when there was [G7]doubt,
I ate it [Em7]up, and spit it [Am]out.
I faced it [Dm]all, and I stood [G7]tall,
And did it [F]my [C]way.
 
Verse VI
[C]I've loved, I've laughed and [Em]cried,
I've had my [Gm]fill, my share of [A7]losing.
And [Dm]now, as tears subside,
I find it [G7]all so [C]amusing.
 
Verse VII
[C]To think, I did all [C7]that,
And may I [F]say, not in a [Fm]shy way.
Oh [C]no, no not [G7]me,
I did it [F]my [C]way.
 
Verse VIII
[C]For what is a man, what has he [C7]got,
If not [F]himself, then he has naught.
To say the [Dm]things, he truly [G7]feels,
And not the [Em7]words, of one who [Am]kneels.
The record [Dm]shows, I took the [G7]blows,
And did it [F]my [C]way.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (6)

Đăng phiên bản mới
C Em Gm A7 Dm Dm/C G7 C7 F Fm Am 0
D Dmaj7 D7 B7 Em7 Em7/D Em7/Db A7 G Gm A Asus4 D#maj7/D Gsus4 Em F# Bm7 0
C Em Gm A7 Dm G7 C7 F Fm Em7 Am 0

Xem tất cả 6 phiên bản

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Đinh Quang Trung. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 22 tháng 11, 2019
Lượt xem: 16,479 Người đăng: Đinh Quang Trung (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: Yêu thích: 268
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)