Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 28/06/2013

Tự giới thiệu

Hello

Điểm uy tín

+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được 50 lượt yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
-1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 ngày trước
+5
Bài hát được đánh giá 4 sao 2 ngày trước
+1
Bài hát được 20 người bình chọn ≥ 4 sao 2 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 4 ngày trước
+10
Bài hát được đánh giá 5 sao 4 ngày trước
+1
Bình luận được yêu thích 5 ngày trước
+1
Tạo playlist mới 5 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước