Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Dream Come True (Song For Mary Carson)

G Shelly E. Johnson G chọn điệu
≣≣
I [G]had a dream like a [D]wish on a star
My [Em]sweet little darling, you've [C]captured my heart
Your [G]laugh feeds my soul and your [D]smile hangs the moon
A [Em]treasure of gold, you are [C]joy brand new
[Am]Now my heart is [Em]walking around in a [G]little girl who's three feet [D]tall
[Am]Now my world is [Em]turned upside down And the [G]greatest things are so, so [D]small
 
Oh, [G]it's like a fairytale, [D]I am the Queen
[Em]You are the Princess, and [C]Daddy's the King
You [G]laugh and you twirl, not a [D]care in the world
Our [Em]storybook ending, our [C]beautiful girl
How [Am]we [G]love [D]you, [Em]yes we [D]do Our dream come [G]true
 
[G]Every day filled with [D]wonder and joy
It's [Em]dress up and park swings and [C]playing with toys
We [G]run down the halls as you [D]laugh and you squeal
These [Em]days spent with you are too [C]good to be real
[Am]Now my heart is [Em]turned inside out
And the [G]smallest things they make me [D]cry
[Am]Now I know my [Em]purpose is found
And the [G]greatest gift is watching you [D]learn to spread your wings and fly
 
Oh, [G]it's like a fairytale, [D]I am the Queen
[Em]You are the Princess, and [C]Daddy's the King
You [G]laugh and you twirl, not a [D]care in the world
Our [Em]storybook ending, our [C]beautiful girl
How [Am]we [G]love [D]you, [Em]yes we [D]do Our dream come [G]true
 
If [D]true love can [Em]break any [C]spell, then [G]magic must flow from your [D]smile
The [D]sweetest of [Em]stories to [C]tell Is [G]how
I found peace through the[D] eyes of a child
Oh, [G]it's like a fairytale, [D]I am the Queen
[Em]You are the Princess, and [C]Daddy's the King
You [G]laugh and you twirl, not a [D]care in the world
Our [Em]storybook ending, our [C]beautiful girl
How [Am]we [G]love [D]you, [Em]yes we [D]do
Oh, my [Am]darling I'll [G]always love [D]you
[Em]Yes, I [D]do My dream come [G]true
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Tiến Đạt Nguyễn. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 7 tháng 07, 2024
Lượt xem: 56 Người đăng: Tiến Đạt Nguyễn (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Shelly E. Johnson Thể loại: USUK Yêu thích: 0
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)