Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Move In Miracles

Em Shelly E. Johnson Em chọn điệu
≣≣
Tone [Em]
[C]Jesus Your [G]name is power [Em]Nothing’s im[D]possible
[C]You speak with [G]signs and wonders [Em]You move in [D]miracles
 
[C]You are the [Em]Lord Almighty [D]You breathe and heavens move
[C]Your power [Em]has no rival [D]Nothing compares to you
[C]Jesus Your [G]name is power [Em]Nothing’s im[D]possible
[C]You speak with [G]signs and wonders [Em]You move in [D]miracles
[C]Jesus Your [G]name is power [Em]Nothing’s im[D]possible
[C]You speak with [G]signs and wonders [Em]You move in [D]miracles
 
[C]Your voice still [Em]shakes our mountains [D]Your hand still parts our seas
[C]Your glory [Em]knows no measure [D]You can do anything
[C]Jesus Your [G]name is power [Em]Nothing’s im[D]possible
[C]You speak with [G]signs and wonders [Em]You move in [D]miracles
[C]Jesus Your [G]name is power [Em]Nothing’s im[D]possible
[C]You speak with [G]signs and wonders [Em]You move in [D]miracles
 
[C]Woah, [Em]...[G]Who can stop the Lord Almighty? [C]Woah, [Em]...There’s [D]nothing You can’t do
[C]Woah, [Em]...[G]Who can stop the Lord Almighty? [C]Woah, [Em]...Woah, There is [D]no one, no one
[C]Woah, [Em]...[G]Who can stop the Lord Almighty? [C]Woah, [Em]...There’s [D]nothing You can’t do
[C]Woah, [Em]...[G]Who can stop the Lord Almighty? [C]Woah, [Em]...Woah, There is [D]no one, no one
 
[C]Jesus Your [G]name is power [Em]Nothing’s im[D]possible
[C]You speak with [G]signs and wonders [Em]You move in [D]miracles
[C]Jesus Your [G]name is power [Em]Nothing’s im[D]possible
[C]You speak with [G]signs and wonders [Em]You move in [D]miracles
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Tiến Đạt Nguyễn. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 7 tháng 07, 2024
Lượt xem: 47 Người đăng: Tiến Đạt Nguyễn (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Shelly E. Johnson Thể loại: USUK Yêu thích: 0
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)