Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Shelly E. Johnson

Đóng góp thông tin
Once in [Em]darkness, now in [G]light [Em]Once blind, now you [D]see Once a [C]sinner, now a [Em]sa
Tiến Đạt Nguyễn, 7 tháng 07, 2024 C D Em G 76
The [Em]world sings a [D]siren [G]song a [Em]symphony of [D]chaos [C] In[Em]viting me to [D]sing a[
Tiến Đạt Nguyễn, 7 tháng 07, 2024 C D Em G 67
I [G]had a dream like a [D]wish on a star My [Em]sweet little darling, you've [C]captured my heart
Tiến Đạt Nguyễn, 7 tháng 07, 2024 Am C D Em G 64
[C]Jesus Your [G]name is power [Em]Nothing’s im[D]possible [C]You speak with [G]signs and wonders [
Tiến Đạt Nguyễn, 7 tháng 07, 2024 C D Em G 64
[C]From the tomb a thunder [Dm]rolls A holy roar all creatures [Am]know The Lion is a[F]live [C]S
Tiến Đạt Nguyễn, 7 tháng 07, 2024 Am C Dm F 60
[G]Come hear the story of Love Divine As [C]Earth is in[G]vaded with [D]Holy Light [G]Promise of ag
Tiến Đạt Nguyễn, 6 tháng 07, 2024 C D Em G 57
There’s a [G]light at the end of this tunnel A [D]treasure beneath all this [G]rubble There is [E
Tiến Đạt Nguyễn, 6 tháng 07, 2024 C D Em G 55
I [F]know you’re safe, I know you’re home, But [C]there’s an ache within my soul [Dm]All I want to
Tiến Đạt Nguyễn, 6 tháng 07, 2024 A Am Bm C D Dm Em F G 55
It was [C]never meant to be Flashing lights and smoke and [G]screens Where we trade Your presence [
Tiến Đạt Nguyễn, 6 tháng 07, 2024 Am C D Em G 52
[G]I don't know why God allows [C]fires and floods [D]I don't know how he can stand by [G]and watch
Tiến Đạt Nguyễn, 6 tháng 07, 2024 Am C Cm D Em G 48