Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

loml

C Taylor Swift C chọn điệu
≣≣
Verse 1
[C]Who's gonna stop us from [Am]waltzing
Back into rekindled [G]flames?
If we know the steps anyway
[C]We embroidered the [Am]memories
Of the time I was [G]away
Stitching, "We were just kids, babe"
[F]I said, "I don't mind[Am], it takes time"
[G]I thought I was better safe than starry-eyed
[F]I felt aglow [Am]like this
[G]Never before and never since
 
Chorus
[C]If you know it in [Am]one glimpse, it's legendary
[G]You and I go from one kiss to gettin married
[C]Still alive, killing [Am]time at the cemetery
[G]Never quite buried
In your suit and [F]tie, in the nick of [Am]time
You lowdown [G]boy, you stand up guy
Holy [F]Ghost, you told me [Am]I'm
The love of your [G]life
You said I'm the love of your [C]life [Am]
[G]About a million times
 
Verse 2
[C]Who's gonna tell me the [Am]truth
When you blew in with the winds of [G]fate
And told me I reformed you
[C]When your impressionist [Am]paintings of Heaven
Turned out to be [G]fakes
Well, you took me to hell, too
[F]And all at once[Am], the ink bleeds
[G]A con man sells a fool a get-love-quick scheme
[F]But I felt a hole[Am] like this
[G]Never before, and ever since
 
Chorus
[C]If you know it in [Am]one glimpse
It's legendary
[G]What we thought was for all time
Was momentary
[C]Still alive, killing [Am]time at the cemetery
[G]Never quite buried
You cine[F]phile in black and [Am]white
All those [G]plot twists and dyna[G]mite
Mr. Steal Your [F]Girl, then make her [Am]cry
You said I'm the love of your [G]life
 
Bridge
[Dm]You shit talked me under the [C]table
Talking rings and talking [F]cradles
I wish I could un-re[G]call
How we almost had it [Dm]all
Dancing phantoms on the [C]terrace
Are they second-hand em[F]barrassed
That I can't get out of [G]bed?
Cause something counterfeit's [C]dead
 
Outro
[Am]It was legendary [G]
It was momentary [C]
[Am]It was unnecessary
[G]Should've let it stay buried
Oh, what a valiant [F]roar
What a bland good[Am]bye
The coward [G]claimed he was a lion
I'm combing [F]through the braids of [Am]lies
"I'll never [G]leave"...
"Never mind"
Our field of [F]dreams, engulfed in [Am]fire
Your arson's [G]match your somber eyes
And I'll still [F]see it until I [Am]die
You're the loss of my [G]life
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Ann Damotheus. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 2 tháng 06, 2024
Lượt xem: 204 Người đăng: Ann Damotheus (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: Pop , USUK Yêu thích: 4
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn