Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Stitches

Am Shawn Mendes Điệu Ballad
Chọn phiên bản 1 0 / namjangte: [Am]I thought that [G]I've been hurt [C][F]before
≣≣
[Am]I thought that [G]I've been hurt [C] [F]before
[Am]But no one's ever [G]left me quite [C]this [F]sore
[Am]Your words cut [G]deeper than a [C] [F]knife
[Am]Now I need someone to [G]breathe me back to [F]life
[F]Got a feeling that I'm [G]going under
[Am]But I know that I'll [G]make it out alive
[F]If I quit calling you [G]my lover
[Am]Move on
[Am]You watch me bleed until I can't [G]breathe
I'm shaking, [C]falling onto my knees
[F]And now that [Am]I'm without your [G]kisses
[C]I'll be needing [F]stitches
[Am]I'm tripping over myself,
I'm [G]aching [C]begging you to come help
[F]And now that I'm [Am]without your [G]kisses
[C]I'll be needing [F]stitches
[Am]Just like a [G]moth drawn to a [C] [F]flame
[Am]Oh, you lured me in, I [G]couldn't sense [C]the [F]pain
[Am]Your bitter heart [G]cold to the [C] [F]touch
[Am]Now I'm gonna reap what I [G]sow
[C]I'm left seeing red on [F]my own
[F]Got a feeling that I'm [G]going under
[Am]But I know that I'll [G]make it out alive
[F]If I quit calling you [G]my lover
[Am]Move on
[Am]You watch me bleed until I can't [G]breathe
I'm shaking, [C]falling onto my knees
[F]And now that [Am]I'm without your [G]kisses
[C]I'll be needing [F]stitches
[Am]I'm tripping over myself,
I'm [G]aching begging [C]you to come help
[F]And now that [Am]I'm without your [G]kisses
[C]I'll be needing [F]stitches
[Am]3x
Needle and the thread,
[G]Gotta get you out of my head
[C]Needle and the thread,
[F]Gonna wind up dead
[Am]Needle and the thread,
[G]Gotta get you out of my head, [C]get you out of my [F]head
[Am]You watch me bleed until I can't [G]breathe
I'm shaking, [C]falling onto my knees
[F]And now that [Am]I'm without your [G]kisses
[C]I'll be needing [F]stitches
[Am]I'm tripping over myself,
I'm [G]aching [C]begging you to come help
[F]And now that I'm [Am]without your [G]kisses
[C]I'll be needing [F]stitches
(And now that)
I'm without your kisses
I'll be needing stitches
(And now that)
I'm without your kisses
I'll be needing stitches
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên namjangte. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 1 tháng 10, 2015
Lượt xem: 30,676 Người đăng: namjangte (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Shawn Mendes Thể loại: Yêu thích: 1310
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)