Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Killing Me Softly

Chọn phiên bản 4 0 / Khoa Nguyen: Chorus: [Am]Strumming my pain with his [Dm]fingers
≣≣
Chorus:
[Am]Strumming my pain with his [Dm]fingers
[G]Singing my life with his [C]words
[Am]Killing me softly with [D]his song
Killing me [G]softly with his[F] song
Telling my [C]whole life with his[F] words
Killing me [Bb]softly... with his [A]song
 
[Dm]I heard he [G]sang a good song
[C]I heard he [F]had a style
[Dm]And so I [G]came to see him
To [Am]listen for a while
[Dm]And there he [G]was this young boy
[C]A stranger to[E] my eyes
 
[Dm]I felt all [G]flushed with fever
[C]Embarassed [F]by the crowd
[Dm]I felt he [G]found my letters
And [Am]read each one out loud
[Dm]I prayed that [G]he would finish
[C]But he just [E]kept right on
 
[Dm]He sang as [G]if he knew me
[C]In all my[F] dark despair
[Dm]And then he [G]looked right through me
As [Am]if I wasn't there
[Dm]And he just [G]kept on singing
[C]Singing [E]clear and strong
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Khoa Nguyen. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 2
Cập nhật:
ngày 6 tháng 04, 2015
Lượt xem: 24,262 Người đăng: Khoa Nguyen (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Charles Fox Thể loại: Yêu thích: 722
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)