Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
≣≣
Tone gốc D: Capo 2
 
[C] Love me tender [D7] love me sweet [G7] Never let me [C] go
You have made my [D7] life complete [G7] And I love you [C] so
Love me [E7] tender [Am] love me [C] true [F] All my [Fm] dreams ful- [C] fill
For my [A7] darlin' I [D7] love you[G7] And I always [C] will
 
Love me tender [D7] love me long [G7] Take me to your [C] heart
For it's there that I [D7] belong [G7] And we'll never [C] part
 
Love me [E7] tender [Am] love me [C] true [F] All my [Fm] reams ful- [C] fill
For my [A7] darlin' I [D7] love you [G7] And I always [C] will
 
Love me tender [D7] love me dear [G7] Tell me you are [C] mine
I'll be yours through [D7] all the years [G7] Till the end of [C] time
Love me [E7] tender [Am] love me [C] true [F] All my [Fm] reams ful- [C] fill
For my [A7] darlin' I [D7] love you [G7] And I always [C] will
 
When at last my [D7] dreams come true [G7] Darling this I [C] know
Happiness will follow [D7] you [G7] Everywhere you [C] go
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (3)

Đăng phiên bản mới
C D7 G7 E7 Am F Fm A7 1
D E7 A7 D7 Gm B7 0
A7 B7 Bm D D7/A E7 F#7/C# G Gm6 0

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Trần Vĩnh Quang. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 23 tháng 08, 2022
Lượt xem: 17,206 Người đăng: Trần Vĩnh Quang (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Elvis Presley Thể loại: Yêu thích: 259
Bài liên quan
kimanh91, 9 tháng 08, 2013 28,426
Hợp Âm Chuẩn, 31 tháng 08, 2013 17,332
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)