Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Toxic

E BoyWithUke E Điệu Ballad
≣≣
Tone [E]
 
Verse 1:
All my friends are [G#m]toxic
All a[F#]mbitionless, so [E]rude and always [D#]negative
I [G#m]need new friends
But it's [F#]not that quick and [E]easy
Oh, I'm [D#]drowning, let me breathe
 
Chorus:
[E]I'm better [B]off all by [D#]myself
Though I'm feelin' kind of [F#]empty without somebody else
[E]Oh, I hear you [B]cryin' out for [D#]help
But you never showed for [G#m]me when I was ringin' your [E]cell phone
Oh, you [B]don't know, how it [D#]feels to be [G#m]alone
Baby, [E]oh, I'll make you [B]know, I'll make you [D#]know, oh
 
Bridge:
[G#m] [F#](I'm drowning, let me breathe)[E] [B]
(I'm drowning, let me breathe)[G#m] [F#]
(I'm drowning, let me breathe)[E] [B]
(I'm drowning, let me breathe)[G#m]
 
Verse 2:
But life is immaculate, backin' it up a [F#]bit
Countin' my hours and knocking on [E]wood
Avoiding my opposites, chewin' on [B]chocolate
Had a bit [D#]limited time but I [G#m]should
Be good for a minute, don't want to [F#]admit it
I'm running on seconds, I'm rigid, I'm [E]screwed
Don't know what to do, I'm thinking of [B]you
I'm drinking up [D#]bottles and bottles of booze
 
Chorus:
[E]I'm better [B]off all by [D#]myself
Though I'm feelin' kind of [F#]empty without somebody else
[E]Oh, I hear you [B]cryin' out for [D#]help
But you never showed for [G#m]me when I was ringin' your [E]cell phone
Oh, you [B]don't know, how it [D#]feels to be [G#m]alone
Baby, [E]oh, I'll make you [B]know, I'll make you [D#]know, oh
 
Verse 3:
[G#m]I fell into your river
[F#]That's where you told me [E]lies
You said that I'd feel better
[B]But this is where [D#]good guys die
[G#m]You took my pride away
But [F#]you cannot take my [E]light
I'll find another way out
[B]But now you're [D#]takin' my life
Don't you see how I
 
Chorus:
[E]I'm better [B]off all by [D#]myself
Though I'm feelin' kind of [F#]empty without somebody else
[E]Oh, I hear you [B]cryin' out for [D#]help
But you never showed for [G#m]me when I was ringin' your [E]cell phone
Oh, you [B]don't know, how it [D#]feels to be [G#m]alone
Baby, [E]oh, I'll make you [B]know, I'll make you [D#]know, oh
 
[E]I'm better [B]off all by [D#]myself
Though I'm feelin' kind of [F#]empty without somebody else
[E]Oh, I hear you [B]cryin' out for [D#]help
But you never showed for [G#m]me when I was ringin' your [E]cell phone
Oh, you [B]don't know, how it [D#]feels to be [G#m]alone
Baby, [E]oh, I'll make you [B]know, I'll make you [D#]know, oh [G#m] [E]
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Lanhnah. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 13 tháng 11, 2021
Lượt xem: 1,073 Người đăng: Lanhnah (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: BoyWithUke Thể loại: USUK Yêu thích: 51
Bài liên quan
Lanhnah, 13 tháng 11, 2021 275
lam001925, 2 tháng 04, 2022 128
Lanhnah, 13 tháng 11, 2021 1,073
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)