Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 25/02/2021

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của thaominhnguyen Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của thaominhnguyen Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của thaominhnguyen Xem tất cả

Verse 1 What's your color? I wanna know What's your color? I wanna know What's your color? I wan
thaominhnguyen, 18 tháng 07, 2021 22
Verse 1 Your [Em]skin is warm like an [B]oven Your [C]kiss is sugary [G]sweet Your [Em]fingers fe
thaominhnguyen, 22 tháng 06, 2021 51
Verse 1 [Bm]Imagine that you're [G]living in a different [D]world Where all the [A]hate is raining
thaominhnguyen, 22 tháng 06, 2021 28
[Em]I'm caught up in your expectations [G] You try to make me live your dream [D] But I'm causing
thaominhnguyen, 15 tháng 06, 2021 46
Verse [F]People say I [C]try too [G]hard People say I [Am]come off really [G]awkward [F]You know
thaominhnguyen, 15 tháng 06, 2021 88