Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Verse 1: All my friends are [G#m]toxic All a[F#]mbitionless, so [E]rude and always [D#]negative I
Lanhnah, 13 tháng 11, 2021 B D# E F# G#m 1,490
(Verse 1) All my friends are t[G#m]oxic All ambi[F#]tionless, so [E]rude and always ne[D#]gative
thaominhnguyen, 15 tháng 11, 2021 B D# E F# G#m 688
[F#m]Two moons, I can [A]feel myself start catching on [E]fire You knew, yeah you [Bm]kept it to yo
Lanhnah, 13 tháng 11, 2021 A Bm E F#m 494
Chorus Yeah, I can't do these long[F] drives sittin' in the [C]back seat Thinkin' 'bout that [G]o
lam001925, 2 tháng 04, 2022 Am C F G 327
[B] Stood together outside, I don't even know what [D#] Was going through my mind, now I think it w
Nguyễn Đức Minh, 10 tháng 09, 2022 B D# D#m E G#m 121
(Intro) e|-----0-------1-------0-----------| B|---1---1-----------1---1---1---0-| G|-2---------2
Nguyễn Đức Minh, 29 tháng 10, 2022 Am C Dm E Em F G 61