Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Deja Vu

A Olivia Rodrigo A Điệu Ballad
≣≣
Tone [A]
[D]Car rides to Malibu strawberry [A]ice cream one spoon for two
And trading [D]jackets laughing 'bout how small it looks [A]on you
[D]Watching reruns of Glee being an [A]noying singing in harmony
I bet she's [D]bragging to all her friends saying you're so u [A]nique
 
So when you gonna [D]tell her that we did that too
She thinks it's [A]special but it's all reused
That was our [D]place, I found it first
I made the jokes you tell to her when she's with [A]you
Do you get deja vu when she's with [D]you
Do you get deja vu [A]...Do you get deja vu
 
Do you [D]call her? Almost say my name
'Cause let's be [A]honest we kinda do sound the same
Another ac [D]tress I hate to think that I was just your [A]type
I bet that [D]she knows Billy Joel 'Cause you played her Uptown Girl
You're [A]singing it together now I bet you even tell her
How you [D]love her In between the chorus and the [A]verse
 
So when you gonna [D]tell her that we did that too
She thinks it's [A]special but it's all reused
That was our [D]place, I found it first
I made the jokes you tell to her when she's with [A]you
Do you get deja vu when she's with [D]you
Do you get deja vu [A]...Do you get deja vu
 
[D]Strawberry ice cream in Malibu don't act like we didn't do that shit too
[A]You're trading jackets like we used to do (Yeah, everything is all reused)
[D]Play her piano but she doesn't know that I was the one who taught you Billy Joel
[A]A different girl now but there's nothing new (I know you get deja vu)
[D]... [A]...I know you get deja vu
[D]... [A]...I know you get deja vu
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên ssteam. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 3 tháng 04, 2021
Lượt xem: 626 Người đăng: ssteam (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Olivia Rodrigo Thể loại: USUK Yêu thích: 134
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)