Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

七里香 (Thất Lý Hương)

≣≣
capo 3
 
Chuāng [Am]wài de máquè [F] zài [G]diànxiàn gān shàng duō [C] zuǐ
[Am]shuō zhè yījù [F] hěn [G]yǒu xiàtiān de gǎn [C] jué
shǒu [Am]zhōng de qiānbǐ [F] zài [G]zhǐ shànglái lái [C]huíhui
wǒ yòng [Am]jǐ xíng zì xíngróng [F]nǐ shì wǒ de [G]shéi
qiū dāo [Am]yú de zī [F]wèi māo gēn [G]nǐ dōu xiǎngle [C] jiě
chū [Am]liàn de xiāngwèi jiù [F] zhèyàng bèi [G]wǒmen xún [C]huí
nà wēn [Am]nuǎn de yáng [F]guāng xiàng gāng zhāi [G]de xiānyàn cǎo [C] méi
nǐ shuō [Am]nǐ shěbudé [F]chī diào zhè yī zhǒng [G]gǎnjué [E7]
 
yǔ xià zhěng [Am]yè wǒ [F]de ài yìchū [G]jiù xiàng yǔshuǐ
[C] yuànzi luò [Am]yè gēn [F]wǒ de sīniàn [G]hòu hòu yī dié
[C] jǐ jù shì [Am] fēi yě [F]wúfǎ jiāng wǒ [G]de rèqíng lěngquè [C]
[Dm7]chūxiàn zài wǒ [G]shī de měi yī yè [C]
[E7] yǔ xià zhěng [Am]yè wǒ [F]de ài yìchū [G]jiù xiàng yǔshuǐ
[C] chuāngtái hú [Am]dié xiàng [F]shī lǐ fēnfēi [G]dì měilì zhāngjié
[C] wǒ jiēzhe [Am]xiě bǎ [F]yǒngyuǎn ài nǐ [G]xiě jìn shī de jié [C]wěi
[Dm7] shì wǒ wéiyī [G]xiǎng yào de liǎojiě [C]
 
[E7] yǔ xià zhěng [Am]yè wǒ [F]de ài yìchū [G]jiù xiàng yǔshuǐ
[C] yuànzi luò [Am]yè gēn [F]wǒ de sīniàn [G]hòu hòu yī dié
[C] jǐ jù shì [Am]fēi yě [F]wúfǎ jiāng wǒ [G]de rèqíng lěngquè
[C][Dm7]chūxiàn zài wǒ [G]shī de měi yī yè [C]
[G] nà bǎo [Am] mǎn de dào [F]suì xìngfú [G]le zhège jì [C] jié
ér [Am]nǐ de liǎnjiá xiàng [F]tián lǐ shú tòu [G]de fān [C]jiā
nǐ tū [Am]rán duì wǒ [F]shuō qīlǐxiāng [G]de míngzì hěn [C] měi
wǒ cǐ [Am]kè què zhǐ xiǎng [F]qīnwěn nǐ juéjiàng [G]de zuǐ [E7]
 
yǔ xià zhěng [Am]yè wǒ [F]de ài yìchū [G]jiù xiàng yǔshuǐ
[C] yuànzi luò [Am]yè gēn [F]wǒ de sīniàn [G]hòu hòu yī dié
[C] jǐ jù shì [Am] fēi yě [F]wúfǎ jiāng wǒ [G]de rèqíng lěngquè [C]
[Dm7]chūxiàn zài wǒ [G]shī de měi yī yè [C]
[E7] yǔ xià zhěng [Am]yè wǒ [F]de ài yìchū [G]jiù xiàng yǔshuǐ
[C] chuāngtái hú [Am]dié xiàng [F]shī lǐ fēnfēi [G]dì měilì zhāngjié
[C] wǒ jiēzhe [Am]xiě bǎ [F]yǒngyuǎn ài nǐ [G]xiě jìn shī de jié [C]wěi
[Dm7] shì wǒ wéiyī [G]xiǎng yào de liǎojiě [C]
 
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên anhp_. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 24 tháng 01, 2021
Lượt xem: 200 Người đăng: anhp_ (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Jay Chou / Châu Kiệt Luân Thể loại: Nhạc Hoa Yêu thích: 5
Bài liên quan
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)