Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 17/01/2019

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Nguyễn Tuyết Anh Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Nguyễn Tuyết Anh Xem tất cả

[G]Zhěnggè shìjiè túrán ān[Cm]jìng xiàlái [G]ānjìng de shēn chù yuánlái [Bm]yǒurén zài [C]zài yính
Hien Nguyen, 15 tháng 11, 2022 149
Hey [F]qīn'ài de nǐ hái [C]méi shuì ba zá[Dm]luàn de mèng gāi zěn[Am7]me guīnà [Bb]mò bèizhe shēng
Nhi Tg, 6 tháng 06, 2019 1,060
[G]Hey wǒ zhēn de [D]hǎo xiǎng nǐ[Cmaj7] Em thật sự rất nhớ anh 现在窗外面又开始下着雨 Xiànzài [D7]chuāngwà
TieuQuaiLangThang, 23 tháng 03, 2017 4,465
Shū lǐ zǒng [G]ài xiě dào xǐ[Am7]chūwàngwài de [Bm]bàng[E7]wǎn Qí de [C]dānchē hái yǒu [A]tā hé tā
Phan Hoài Thu, 20 tháng 06, 2018 19,118
verse: Ừ thì ai cũng [G]có kỉ niệm buồn khó [Bm7]quên Ừ thì ai cũng [Cmaj7]có những nỗi thao [Dsus
Nicholas Huynh, 16 tháng 04, 2022 7,668

Bài hát đã đăng của Nguyễn Tuyết Anh Xem tất cả

Dǎ[Bb]kāi shōuyīnjī ránhòu ràng tā [F7]jìxù bòfàng děng[Gm]dài lìng yībiān lái de wēn[Dm]nuǎn zh
Nguyễn Tuyết Anh, 18 tháng 11, 2022 118
[Em]bì shàng [C]shuāngyǎn wǒ zài [G]tīng, yǔ shēng fēngjǐng [Em]tiānkōng yǒu [C]shénme xùn [D]xī,
Nguyễn Tuyết Anh, 6 tháng 11, 2022 104
[C] yòngxīn de rén [C] shénme múyàng [Am] yòngxīn de rén [Am] bù dǎ lǐ [F] shòuguò de shāng [G]
Nguyễn Tuyết Anh, 4 tháng 11, 2022 103
[G]bié duīqì huáiniàn [Em]ràng jùqíng biàn dé gǒu [Bm]xuè, [G]shēn àile duōnián [Em], yòu hébì huǐ
Nguyễn Tuyết Anh, 4 tháng 11, 2022 157