Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Feed

Dbm Alec Benjamin Dbm Điệu Ballad
≣≣
Verse 1:
You've got that [Dbm]flesh between you teeth[A]
Got the dirt[Gbm] beneath your nails[Ab]
You've got the [A]hunger in your eyes[Gbm]
The one that [A]never seems to fail[Ab]
Now I can [Dbm]feel it when you breathe[A]
Get so [Gbm]close I get so frail[Ab]
No one [A]ever gets to leave [Gbm]her
No one [A]lives to tell the tale[Ab]
Chorus 1:
[B] [E]Oooh I'm [Dbm]running out of time[Ab]
I believe
And [Gbm] [E]oooh it's [Dbm]just a matter of time[Ab]
Before she needs
To feed on [A]me yeah[B]
Feed on [Dbm]me yeah[Ab]
Feed on [A]me yeah[B]
Feed on [Dbm]me yeah[Ab]
[A]I know it's killing me
[B]But have your fill of me
[Dbm]I die if I let you [Ab]starve
Feed on [A]me yeah[B]
Feed on [Dbm]me
[A] [Gbm] [Ab]
Verse 2:
Now I'm [Dbm]half the man I was[A]
You left my [Gbm]bones out here to thaw[Ab]
So [A]when you have a minute[Gbm]
You can [A]take them out to gnaw[Ab]
Upon the pie[Dbm]ces that remain[A]
When there's no [Gbm]blood left to draw[Ab]
Pour my [A]soul into a glass[Gbm]
So you can [A]drink it through a straw[Ab]
Chorus 2:
[B] [E]Oooh I'm [Dbm]almost out of time[Ab]
I believe
And [Gbm] [E]oooh there's [Dbm]nothing left inside[Ab]
Please proceed
To feed on [A]me yeah[B]
Feed on [Dbm]me yeah[Ab]
Feed on [A]me yeah[B]
Feed on [Dbm]me yeah[Ab]
[A]I know it's killing me
[B]But have your fill of me
[Dbm]I die if I let you [Ab]starve
Feed on [A]me yeah[B]
Feed on [Dbm]me
[A] [Gbm] [Ab]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Phạm Hoàng Tuấn Anh. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 19 tháng 09, 2020
Lượt xem: 520 Người đăng: Phạm Hoàng Tuấn Anh (Việt Hoàng đã duyệt)
Tác giả: Alec Benjamin Thể loại: Nhạc Trẻ Yêu thích: 5
Bài liên quan
Harry, 16 tháng 04, 2021 349
Min, 6 tháng 12, 2018 4,680
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)