Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Invisible String

G Taylor Swift G Điệu Fox
≣≣
[G]Green was the color of the [D/F#]grass where I used to [Em7]read at Centennial [Em9/B]Park
I [G]used to think I would [D/F#]meet somebody [Em7]there [Em9/B]
[G]Teal was the color of your [D/F#]shirt when you were 1[Em7]6 at the yogurt [Em9/B]shop
You [G]used to work at to [D/F#]make a little mo[Em7]ney [Em9/B]
 
[D]Time curious time gave me no [Em7]compasses
Gave me no signs were there [D]clues I didn't see? [Em7]
[D]And isn't it just so pretty to [Em7]think
All along there [D]was some invisi[Em7]ble string
Tying you to [G]me? [D/F#] [Em7] [Em9/B]
 
[G]Bad was the blood of the [D/F#]song in the cab on your [Em7]first trip to L[Em9/B]A
You [G]ate at my favorite [D/F#]spot for din[Em7]ner [Em9/B]
[G]Bold was the waitress on our [D/F#]three-year trip getting [Em7]lunch down by the [Em9/B]Lakes
She [G]said I looked like an A[D/F#]merican sin[Em7]ger [Em9/B]
 
[D]Time curious time gave me no [Em7]compasses
Gave me no signs were there [D]clues I didn't see? [Em7]
[D]And isn't it just so pretty to [Em7]think
All along there [D]was some invisi[Em7]ble string
Tying you to [G]me? [D/F#] [Em7]...A [Em9/B]string that pulled me
 
[Am]..Out of all the [G/B]wrong arms right in[D]to that dive bar
[Am]...Something wrapped [G/B]all of my past mis[D]takes in barbed wire
[Am]Chains around my [G/B]demons [D]wool to brave the [Am]seasons
One [G/B]single thread of [D]gold tied me to [G]you [D/F#] [Em7] [Em9/B]
 
[G]Cold was the steel of my [D/F#]axe to grind for the [Em7]boys who broke my [Em9/B]heart
[G]Now I send their [D/F#]babies pre[Em7]sents [Em9/B]
[G]Gold was the color of the [D/F#]leaves when I showed you a[Em7]round Centennial [Em9/B]Park
[G]Hell was the journey [D/F#]but it brought me hea[Em7]ven [Em9/B]
 
[D]Time wondrous time gave me the [Em7]blues and then purple pink skies
And it's [D]cool, Baby with me [Em7]
[D]And isn't it just so pretty to [Em]think
[D]And isn't it just so pretty to [Em7]think
All along there [D]was some invisi[Em7]ble string
Tying you to [G]me? [D/F#] [Em7] [Em9/B] [G]
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Duy Võ. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 1
Cập nhật:
ngày 22 tháng 08, 2020
Lượt xem: 1,875 Người đăng: Duy Võ (Việt Hoàng đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: USUK Yêu thích: 37
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)