Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

You were the only good thing happened that summer

E 7UPPERCUTS F# Điệu Ballad
≣≣
Tone chuan F#. Capo 2 choi E. Tone [E]
Are you in [A]love with someone [B]else young girl
I couldn't [C#m]let you gonna try to pre[G#m]tend like I did
[A]Every time I [B]try to see you but just
[C#m]Standing at your [G#m]door
 
It's like a [A]dream of your in day season
I [B] guess I'll never [C#m]know
Where are we [G#m]losing your connec[A]tion
September's [B]sky won't shine no [F#]more
 
And [A]hey
Don't [B]count me out
Just [C#m]please don't tell me [G#m]that I'll be fine
[A]Every kisses, [B]every touches [C#m]now means every [F#]everything
na-[A]now, do na-[B]now,
I give my [C#m]clothes to run [G#m]away with you
[A]na-now, [B]do na-now, [G#m] [C#m]
 
I said I [A]will
Remember [B]all the things we [C#m]used to work that [G#m]summer
Maybe some [A]promises we've [B]broken
I say good [C#m]night when you can't [G#m]sleep
 
Standing in the [A]room with all the [B]smell of you
But [C#m]now won't feel the [F#]same
It's [A]not enough for [B]you
[A] [B] [C#m] [G#m]
And I [A]thought of giving up on [B]you what do I [C#m]do
I still sing [G#m]that same old song
[A]Pretty sure that you[B] won't forget that [C#m]Wednesday's
night I just [F#]dying to kiss you
[A]Miss you
Stuck in the [B]moment forever
I [C#m]hope to find my [G#m]way to make it better
I [A]hate this bed is changing [B]how I sleep
Like it [C#m]always does, just wasn't [G#m]meant to be
 
And [A]hey
Don't [B]count me out
Just [C#m]please don't tell me [G#m]that I'll be fine
[A]Every kisses, [B]every touches [C#m]now means every [F#]everything
na-[A]now, till na-[B]now,
I hate your [C#m]picture laying [G#m]on my mind
na-[A]now, till na-[B]now, [C#m]
I said I [A]will
Remember [B]all the things we [C#m]used to work that [G#m]summer
Maybe some [A]promises we've [B]broken
I say good [C#m]night when you can't [G#m]sleep
 
Standing in the [A]room with all the [B]smell of you
But [C#m]now won't feel the [F#]same
It's [A]not for me to [B]say just once [C#m]again like just [G#m]before [A],[B]
 
[A]I woke up this [B]morning and look [C#m]around
Confront the [G#m]emptiness left
[A]No matter how [B]hard I try to standing [C#m]still
our ghost is [G#m]haunting me [A]again [B] [C#m] [G#m]
[A] [B] [C#m] [G#m]
 
na-[A]now, do na-[B]now,
I give my [C#m]clothes to run [G#m]away with you
[A]na-now, [B]do na-now, [G#m] [C#m]
 
I said I [A]will
Remember [B]all the things we [C#m]used to work that [G#m]summer
Maybe some [A]promises we've [B]broken
I say good [C#m]night when you can't [G#m]sleep
 
Standing in the [A]room with all the [B]smell of you
But [C#m]now won't feel the [F#]same
It's [A]not enough for [B]you
[A] [B] [C#m] [G#m]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Nguyễn Tuấn Minh. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 1 tháng 09, 2019
Lượt xem: 2,722 Người đăng: Nguyễn Tuấn Minh (Vương Thiện đã duyệt)
Tác giả: 7UPPERCUTS Thể loại: Pop Yêu thích: 37
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)