Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Boy in the bubble

Bm Alec Benjamin Bm chọn điệu
≣≣
Verse 1
It was [Bm]6:48, I was walking home
Stepped through the gate, and I'm all alone
I had [Em]chicken on the plate, but the food was cold
Then I covered up my face so that no one knows
[D]I didn't want trouble, I'm the boy in the bubble
But [D]then came trouble
 
When my [Bm]mom walked into the living room
She said, "Boy, you gotta tell me what they did to you"
I said, "[Em]You don't wanna know the things I had to do"
She said, "Son, you gotta tell me why you're black and blue"
I said I [D]didn't want trouble, I'm the boy in the bubble
But [D]then came trouble
 
Pre-Chorus
And my [Bm]heart was pumping, chest was screaming
[Em]Mind was running, air was freezing
[D]Put my hands up, put my hands up
I [D]told this kid I'm ready for a fight
 
Chorus
[Bm]Punch my face, do it 'cause I [Em]like the pain
Every time you [D]curse my name
I know you [F#m]want the satisfaction, [Em]it's not gonna happen
[Bm]Knock me out, kick me when I'm [Em]on the ground
It's only gonna [D]let you down
Come the [F#m]lightning and the thunder
[Em]You're the one who'll suffer, suffer
 
Verse 2
Well I [Bm]squared him up, left my chest exposed
He threw a quick left hook and it broke my nose
I had [Em]thick red blood running down my clothes
And a sick, sick look 'cause I like it though
I said I [D]didn't want trouble, I'm the boy in the bubble
But [D]then came trouble
 
Pre-Chorus
And my [Bm]heart was pumping, chest was screaming
[Em]Mind was running, nose was bleeding
[D]Put my hands up, put my hands up
I [D]told this kid I'm ready for a fight
 
Chorus
[Bm]Punch my face, do it 'cause I [Em]like the pain
Every time you [D]curse my name
I know you [F#m]want the satisfaction, [Em]it's not gonna happen
[Bm]Knock me out, kick me when I'm [Em]on the ground
It's only gonna [D]let you down
Come the [F#m]lightning and the thunder
[Em]You're the one who'll suffer, suffer
 
Verse 3
It was [Bm]6:48, he was walking home
With the blood on his hand from my broken nose
But like [Em]every other day, he was scared to go
Back to his house 'cause his pops was home
[D]Drowning his troubles in whiskey bubbles
Just [D]looking for trouble
Well, there's [Bm]no excuse for the things he did
But there's a lot at home that he's dealing with
Because his [Em]dad's been drunk since he was a kid
And I hope one day that he'll say to him
Put [D]down those bubbles and that belt buckle
In this [D]broken bubble
 
Chorus
[Bm]Punch my face, do it 'cause I [Em]like the pain
Every time you [D]curse my name
I know you [F#m]want the satisfaction, [Em]it's not gonna happen
[Bm]Knock me out, kick me when I'm [Em]on the ground
It's only gonna [D]let you down
Come the [F#m]lightning and the thunder
[Em]You're the one who'll suffer, suffer
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Anh Pham. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 24 tháng 02, 2019
Lượt xem: 1,544 Người đăng: Anh Pham (Vương Thiện đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: Nhạc Ngoại Yêu thích: 59
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)