Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 25/02/2017

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Bài hát yêu thích của Anh Pham Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Anh Pham Xem tất cả

[Em7]I fall in [A7]love too [Dmaj7]easily[D6] [Em]I fall in [A7]love too [Bm]fast [Bm7] [Em]I fall
Anh Pham, 5 tháng 03, 2019 671
Chorus: [Am]Jolene, [C]Jolene, [G]Jolene, [Am]Jolene I'm [G]begging of you [Em]please don't [Am]ta
Anh Pham, 5 tháng 03, 2019 850
Verse 1 [G]Careful as I write her name [D]On the corner of the page [Em]Make it look like it was
Anh Pham, 24 tháng 02, 2019 1,023
Verse 1 It was [Bm]6:48, I was walking home Stepped through the gate, and I'm all alone I had [Em
Anh Pham, 24 tháng 02, 2019 667
Verse 1: [Em]Bite my tongue, bide my time, wearing a warning sign [G]Wait 'til the world is min
Anh Pham, 11 tháng 11, 2018 1,789