Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Teardrops On My Guitar

G Taylor Swift Bb Điệu Ballad
≣≣
capo 3
 
Verse:
[G] Drew looks [Em] at me, [C] I fake [D] a smile so he won’t see
[G] That I want [Em] and I’m needing [C] , [D] everything that we should be
[Em] I'll bet she’s beautiful, [C] that girl he talks about
[G] And she’s got everything that [D] I have to live without
 
[G] Drew talks [Em] to me, [C] I laugh [D] cause it’s so funny
[G] That I can’t [Em] even see [C], [D] anyone when he’s with me
[Em] He says he’s so in love, [C] he’s finally got it right
[G] I wonder if he knows he’s all [D] I think about at night
 
Chorus:
[G] He’s the reason for the [D] teardrops on my guitar
[Em] The only thing that keeps me [C] wishing on a wishing star
[G] He’s the song in the car [D] I keep singing, don’t know [Em] why I do [C]
 
Verse:
[G] Drew walks [Em] by me [C], [D] can he tell that I can’t breathe?
[G] And there he goes [Em] so perfectly, [C] the kind of [D] flawless I wish I could be
[Em] She’d better hold him tight, [C] give him all her love
[G] Look in those beautiful eyes [D] and know she’s lucky ‘cause
 
Chorus:
[G] He’s the reason for the [D] teardrops on my guitar
[Em] The only thing that keeps me [C] wishing on a wishing star
[G] He’s the song in the car [D] I keep singing, don’t know [Em] why I do [C]
 
Instrumental:
[G] [Em] [C] [D] X2
 
Verse:
[Em] So I drive home alone, [C] as I turn out the light
[G] I put his picture down, and [D] maybe get some sleep tonight
 
Chorus:
[G] He’s the reason for the [D] teardrops on my guitar
[Em] The only thing that keeps me [C] wishing on a wishing star
[G] He’s the song in the car [D] I keep singing, don’t know [Em] why I do [C]
He’s the [G] time, taken up, but there’s never [D] enough
And he’s [Em] all that I need to fall [C] into
[G] Drew looks [Em] at me, [C] I fake [D] a smile so he won’t see
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Quốc Tiến. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 1
Cập nhật:
ngày 18 tháng 10, 2017
Lượt xem: 5,818 Người đăng: Quốc Tiến (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: US-UK Yêu thích: 216
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)