Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
≣≣
tone gốc: [G]
 
Pre-Chorus
Yeah you're [G]lookin' at the truth the money [Em]never lie no [C]
I'm the one yeah [D]I'm the one
Early [G]mornin' in the dawn know you [Em]wanna ride now that's right [C]
I'm the one yeah [D]that's right I'm [D]the one [G]yeah
Hear you're sick of all those [Em]other imitators [C]
Don't let the only real [D]one intimidate [G]ya
See you watchin' don't run [Em]outta time [C]now
I'm the one [D]yeah
 
Chorus
Oh-eh-oh-oh-oh [G]oh-eh-oh
I'm the [Em]one
Oh-eh-oh-oh-oh [C]oh-eh-oh
I'm the only [D]one
Oh-eh-oh-oh-oh [G]Oh-eh-oh
I'm the [Em]one
Oh-eh-oh-oh-oh [C]oh-eh-oh
I'm the only [D]one Yeah yeah
 
Verse1
[G]Quavo!
I'm the [Em]one that hit that same spot hit [C]it
She the [D]one that bring them rain drops rain [G]drops
We go back remember [Em]criss-cross and hopscotch hopscotch [C]
You the one that [D]hold me down when the block's hot [G]hot
I make your dreams come [Em]true when you wake up [C]dream
And your look's just the [D]same without no make-up [G]had
Had to pull up on your [Em]mama see what you're made of mama [C]
Ain't gotta worry 'bout 'em [D]commas 'cause my cake up [G]cake
You can run inside my [Em]life from that fame bus [C]
Cause I promise when we [D]step out you'll be famous [G]yeah
Modern day Bonnie and [Em]Clyde what they named [Bm]us
Cause when we pull up prr prr all [D]angles
 
Pre-chorus
Yeah you're [G]lookin' at the truth the money [Em]never lie [C]no
I'm the one yeah [D]I'm the one
Early [G]mornin' in the dawn know you [Em]wanna ride now that's right [C]
I'm the one yeah [D]that's right I'm [D]the one [G]yeah
Hear you're sick of all those [Em]other imitators [C]
Don't let the only real [D]one intimidate ya [G]
See you watchin' don't run [Em]outta time [C]now
I'm the one [D]yeah
 
Chorus
Oh-eh-oh-oh-oh [G]oh-eh-oh
I'm the [Em]one
Oh-eh-oh-oh-oh [C]oh-eh-oh
I'm the only [D]one
Oh-eh-oh-oh-oh [G]Oh-eh-oh
I'm the [Em]one
Oh-eh-oh-oh-oh [C]oh-eh-oh
I'm the only [D]one Okay [G]though
 
Verse2
Uh she beat her [Em]face up with that new Chanel [C]
She like the price she see the [D]ice it make her coochie melt [G]
When I met her in the [Em]club I asked her who she felt [C]
Then she went and put that booty on that Gucci belt
[G]huh huh [Em]We don't got no label
[C]She say she want bottles [D]she ain't got no table
[G]She don't got no bed frame [Em]she don't got no tables
[C]We just watching Netflix [D]she ain't got no cable okay though
[G]Plug plug [Em]plug I'm the plug for [C]her
She want a nigga that pull her [D]hair and hold the door for [G]her
Hmmm [Em]Baby that's only me bitch [C]it okay with me
[D]Baby okay okay though
 
Pre-Chorus
Yeah you're [G]lookin' at the truth the money [Em]never lie no [C]
I'm the one yeah [D]I'm the one
Early [G]mornin' in the dawn know you [Em]wanna ride now that's right [C]
I'm the one yeah [D]that's right I'm [D]the one [G]yeah
Hear you're sick of all those [Em]other imitators [C]
Don't let the only real [D]one intimidate [G]ya
See you watchin' don't run [Em]outta time [C]now
I'm the one [D]yeah
 
Chorus
Oh-eh-oh-oh-oh [G]oh-eh-oh
I'm the [Em]one
Oh-eh-oh-oh-oh [C]oh-eh-oh
I'm the only [D]one
Oh-eh-oh-oh-oh [G]Oh-eh-oh
I'm the [Em]one
Oh-eh-oh-oh-oh [C]oh-eh-oh
I'm the only [D]one
 
Verse3
Lookin' for the one Well bitch you're looking at the one
[C]I'm the best yet and yet my best [D]is yet to come
Cause I've been [G]lookin' for somebody not just any [Em]fuckin' body
Don't [C]make me catch a body that's for any and everybody
Oh my [G]God She hit me up all day [Em]give no response
[C]Bitch you blow my high that's like [D]turning gold to bronze
Roll my eyes
And [G]when she on the [Em]molly she a zombie
She [C]think we Clyde and Bonnie but it's [D]more like Whitney/Bobby
God [G]forgive me Tunechi and [Em]finessin' I'm a legend
[C]Straight up out The Crescent fly your [D]bae down for the Essence
For the [G]record I knew Khaled when that [Em]boy was spinnin' records
Mula [C]gang winning record I'm just [D]flexing on my exes oh God
 
Pre-chorus
Pre-Chorus
Yeah you're [G]lookin' at the truth the money [Em]never lie no [C]
I'm the one yeah [D]I'm the one
Early [G]mornin' in the dawn know you [Em]wanna ride now that's right [C]
I'm the one yeah [D]that's right I'm [D]the one [G]yeah
Hear you're sick of all those [Em]other imitators [C]
Don't let the only real [D]one intimidate [G]ya
See you watchin' don't run [Em]outta time [C]now
I'm the one [D]yeah
 
Chorus
Oh-eh-oh-oh-oh [G]oh-eh-oh
I'm the [Em]one
Oh-eh-oh-oh-oh [C]oh-eh-oh
I'm the only [D]one
Oh-eh-oh-oh-oh [G]Oh-eh-oh
I'm the [Em]one
Oh-eh-oh-oh-oh [C]oh-eh-oh
I'm the only [D]one
Another One
 
Outro
[G]Don't you know girl [Em]don't you know girl
[C]I am the one for [D]you I'm the one yeah I'm the [G]one
Don't you know girl [Em]don't you know girl
[C]I am the one for [D]you I'm the one yeah I'm the [G]one
Don't you know girl [Em]don't you know girl
[C]I am the one for [D]you I'm the one yeah I'm the [G]one
Don't you know girl [Em]don't you know girl
[C]I am the one for [D]you I'm the one yeah I'm
The one
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên hoangleminhquan. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 27 tháng 06, 2017
Lượt xem: 4,195 Người đăng: hoangleminhquan (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: Yêu thích: 148
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)