Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

capo ngăn 2 [Em] [G] [Bm] [C] [D] [Em]...Everybody [G]gets high sometimes, you [Bm]know [C] [Em]..
Nguyễn Bích Ngọc, 8 tháng 08, 2016 Bm C D Em G 14,698
Verse 1: As I [Am]walk through the [G]water, so many things I see [D](uh-huh) And then I [Am]say t
Ma Văn Minh, 19 tháng 05, 2021 Am D G 326