Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Bài hát yêu thích của Minh Thích Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Minh Thích Xem tất cả

(Verse) Y[G]ou walked into the ro[D]om And now my heart has been st[C]olen Y[G]ou took me back in
Minh Thích, 14 tháng 12, 2020 74
Verse 1: [C]No more [Am]lazy mornings with you [F]lying next to [C]me [C]No more late [Am]night
Minh Thích, 2 tháng 03, 2019 5,069