Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Verse 1: [C]No more [Am]lazy mornings with you [F]lying next to [C]me [C]No more late [Am]night
arizapmoltres3006, 2 tháng 03, 2019 Am C E7 Em F G 5,977
Verse1 [G]I'm picking up at 2 AM [Dm]You could have called any one of a thousand [C]friends But
VoAnhKiet, 9 tháng 11, 2019 Am Am7 Bm C Cm Dm Em G 1,079