Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

James Arthur

Đóng góp thông tin
-Intro- [G] [D/F#] [Em] [C] -Verse- [G]....I met you in the dark [D/F#]...you lit me up [Em]
Nguyên Hiếu, 18 tháng 12, 2016 C D Em G 33,858
Verse1: [G]I don't see you [G]You're not in every window I look through And [D/F#]I don't miss yo
AnanT, 13 tháng 01, 2019 C D D/f# G 1,091
Verse 1: [C] I swear to God, when I come home [Am7] I'm gonna hold you so close [Fsus2] I swe
Xi Hàng Lâm, 20 tháng 08, 2019 Am7 C Fsus2 888