Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 17/06/2017

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Hồ Thanh Duy Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Hồ Thanh Duy Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Hồ Thanh Duy Xem tất cả

Tìm bài ca buồn, khi giấc mơ nay còn đâu bao sắc hồng vì cánh chim đang mải miế
Hồ Thanh Duy, 19 tháng 06, 2017 6,491
Verse 1: Sau tất cả mình lại trở về với nhau Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới [
JenNgx, 7 tháng 12, 2016 215k