Nhấn Enter để xem tất cả
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.

Đang chờ duyệt

Lúng liếng - NSUT Thúy Hường, Quang Vinh - N/A
Trần Hoàng Hải Anh
8 giờ trước
Ký ức Tự nhiên - Thanh Xuân - Lê Dũng, Thanh Xuân
Trần Hoàng Hải Anh
3 giờ trước
Đến phương xa - Thiên Chỉ Hạc - Thiên Chỉ Hạc
Dương Oanh
1 giờ trước

Sweet creature Đã duyệt

Bài hát này đã được duyệt và hiển thị ở trang chủ. Đi đến bài hát
(Intro) 
[G C Bm G ] 
[G C Bm G ] 
[G C Bm G ] 
 
[G]Sweet[C Bm]creature[G ] 
[G]Had another [D]talk about [C ]where it's going [G]wrong 
But[G ]we're [C Bm]still [G]young 
We [G]don't know where we're [D]going 
But we [C]know where we [G]belong 
 
[Am]No, we [Em]started 
Two [G]hearts in one [D]home 
It's [Am]hard when we [Em]argue 
We're both [G]stubborn 
I [D]know but [G]oh 
 
[C]Sweet [Bm]creature[G], [C]Sweet [Bm]creature[G ] 
[C]Where[Bm]ver[Am G]I [D]go, you bring me [G]home 
[C]Sweet [Bm]creature[G], [C]Sweet [Bm]creature[G ] 
When [C]I [Bm]run [Am]out [G]of [D]road, you bring me [G]home 
 
[C Bm G ] 
 
[G]Sweet[C Bm]creature[G ] 
We're [G]running through the [D]garden 
Where [C]nothing bothered [G]us 
But[G ]we're [C Bm]still [G]young 
I [G]always think [D]about you and how [C]we don't speak [G ]enough 
 
[Am]No, we [Em]started 
Two [G]hearts in one [D]home 
It's [Am]hard when we [Em]argue 
We're both [G]stubborn 
I [D]know but [G]oh 
 
[C]Sweet [Bm]creature[G], [C]Sweet [Bm]creature[G ] 
[C]Where[Bm]ver[Am G]I [D]go, you bring me [G]home 
[C]Sweet [Bm]creature[G], [C]Sweet [Bm]creature[G ] 
When [C]I [Bm]run [Am]out [G]of [D]road, you bring me [G]home 
 
[G ] 
 
I[Am]know when we [Em]started 
Two [G]hearts in one [D]home 
It's [Am]hard when we [Em]argue 
We're both [G]stubborn 
I [D]know but [G]oh 
 
[C]Sweet [Bm]creature[G], [C]Sweet [Bm]creature[G ] 
[C]Where[Bm]ver[Am G]I [D]go, you bring me [G]home 
[C]Sweet [Bm]creature[G], [C]Sweet [Bm]creature[G ] 
When [C]I [Bm]run [Am]out [G]of [D]road, you bring me [G]home 
 
[C Bm Am G D ]you bring me [G]home 
[G] 

THẢO LUẬN
Thông tin bài hát

Harry Styles (Tông G) (Link)
Harry Styles AmBmCDEmG PopUS-UK