Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Harry Styles

Đóng góp thông tin
Verse 1: [F] Just stop your crying It’s a sign of the [Dm] times Welcome to the [C] final show H
Kristina Nguyen, 30 tháng 04, 2017 Bb C Dm F 3,952
[G]Sweet[C] [Bm]creature[G] [G]Had another [D]talk about [C] where it's going [G]wrong But[G] we'r
Mee , 13 tháng 11, 2017 Am Bm C D Em G 1,437
[E]Same lips red, same eyes blue [F#m]Same white shirt, couple more tattoos [G#m] But it's not
Mee , 4 tháng 01, 2018 A B C#m E F#m G#m 1,219
[Intro] C Am G C F [Verse1] I'm in my [C]bed And you're not [Am]here And there's no one t
Đức Nguyện, 12 tháng 01, 2020 Am C Em F G 1,122
[D]Now you were [A]standing there right in[G] front of me [D]I hold on[A] it's getting harder to [G
Mee , 4 tháng 01, 2018 A Bm D G 1,054
Verse 1: [Em]What do you [D]mean I'm [Dsus4]sorry [C]by the way, never comin' back down [Em] Can
TracyN, 19 tháng 11, 2019 Am Am7 C C/E D Dsus4 E Em 365
Verse1 [Em]Nine in the morning, a man drops his kids off at [Dm7]school [Dm7/G] And he's thin
Đức Nguyện, 20 tháng 01, 2020 Am7 B7#9 Cmaj7 Dm Dm6 Dm7 Dm7/G Em Em7 270
[Intro] [A] [Verse1] [A]Don’t know where you’re [A]laying, just [A]know it’s not with [A]me [A
Đức Nguyện, 12 tháng 01, 2020 A D E F#m 169
(Verse 1) [G]Put a price on emotion [Bm] [Bm]I'm looking for something to [D]buy [G]You've got my
Phí Thế Long, 1 tháng 04, 2020 A Bm D G 100
Verse1 [D]Gotta see it to believe it, sky never looked so blue [D]So hard to leave it, that's what
Phí Thế Long, 6 tháng 06, 2020 A D D7 Dmaj7 Em G 78