Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Harry Styles

Đóng góp thông tin
Verse 1: [F] Just stop your crying It’s a sign of the [Dm] times Welcome to the [C] final show H
Kristina Nguyen, 30 tháng 04, 2017 Bb C Dm F 3,194
[G]Sweet[C] [Bm]creature[G] [G]Had another [D]talk about [C] where it's going [G]wrong But[G] we'r
Mee , 13 tháng 11, 2017 Am Bm C D Em G 1,052
[E]Same lips red, same eyes blue [F#m]Same white shirt, couple more tattoos [G#m] But it's not
Mee , 4 tháng 01, 2018 A B C#m E F#m G#m 856
[D]Now you were [A]standing there right in[G] front of me [D]I hold on[A] it's getting harder to [G
Mee , 4 tháng 01, 2018 A Bm D G 772
Verse 1: [Em]What do you [D]mean I'm [Dsus4]sorry [C]by the way, never comin' back down [Em] Can
TracyN, 19 tháng 11, 2019 Am Am7 C C/E D Dsus4 E Em 122
[Intro] C Am G C F [Verse1] I'm in my [C]bed And you're not [Am]here And there's no one t
Đức Nguyện, 12 tháng 01, 2020 Am C Em F G 46
[Intro] [A] [Verse1] [A]Don’t know where you’re [A]laying, just [A]know it’s not with [A]me [A
Đức Nguyện, 12 tháng 01, 2020 A D E F#m 44
Verse1 [Em]Nine in the morning, a man drops his kids off at [Dm7]school [Dm7/G] And he's thin
Đức Nguyện, 20 tháng 01, 2020 Am7 B7#9 Cmaj7 Dm Dm6 Dm7 Dm7/G Em Em7 4