Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Thái Quỳnh

Đóng góp thông tin
Lại gần [G]anh đi người ơi để anh cảm nhận được vòng tay [D]em Nguyện yêu em suốt [Em]cuộc đời này
Nguyễn Thị Dung, 8 tháng 02, 2020 C D Em G 157