Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Gia Bao Nguyen

Đóng góp thông tin
Và tôi sẽ nói [C]nói, nói rằng: I Miss [G]You Nếu người đồng [Gm7]ý hãy cho tôi [C7]nói thêm câu: I
Demons, 9 tháng 12, 2019 A7 Am C C7 Dm E7 Em Fm Fmaj7 G Gm Gm7 203