Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Impossible

≣≣
Tone gốc Fm: Capo 1
 
Verse 1:
[Em] I remember years ago
[G] Someone told me I should take
[D] Caution when it comes to love
[C] I did, I did
[Em] And you were strong and I was not
[G] My illusion, my mistake
[D] I was careless, I forgot
[C] I did
 
Pre-chorus:
And [C] now when all is done
There is nothing to [D] say
You have gone and so [Em] effortlessly
You have won
You can go ahead [Dsus4] tell them
 
Chorus:
Tell them all I [Em] know now
Shout it from the [G] rooftops
Write it on the [D] skyline
All we had is [C] gone now
Tell them I was [Em] happy
And my heart is [G] broken
All my scars are [D] open
Tell them what I [C] hoped would be
[Em] Impossible, [G] impossible
[D] Impossible, [C] impossible
 
Verse 2:
[Em] Falling out of love is hard
[G] Falling for betrayal is worst
[D] Broken trust and broken hearts
[C] I know, I know
[Em] Thinking all you need is there
[G] Building faith on love is worst
[D] Empty promises will wear
[C] I know (i know)
 
Pre-chorus:
And [C] know when all is gone
There is nothing to [D] say
And if you're done with [Em] embarrassing me
On your own you can go ahead [Dsus4] tell them
 
Chorus:
Tell them all I [Em] know now
Shout it from the [G] rooftops
Write it on the [D] skyline
All we had is [C] gone now
Tell them I was [Em] happy
And my heart is [G] broken
All my scars are [D] open
Tell them what I [C] hoped would be
 
[Em] Impossible, [G] impossible
[D] Impossible, [C] impossible
[Em] Impossible, [G] impossible
[D] Impossible, [C] impossible
[D] Impossible, [C] impossible
 
Bridge:
[Em] I remember years ago
[G] Someone told me I should take
[D] Caution when it comes to love
[C] I did
 
Chorus:
Tell them all I [Em] know now
Shout it from the [G] rooftops
Write it on the [D] skyline
All we had is [C] gone now
Tell them I was [Em] happy
And my heart is [G] broken
All my scars are [D] open
Tell them what I [C] hoped would be
 
[Em] Impossible, [G] impossible
[D] Impossible, [C] impossible
[Em] Impossible, [G] impossible
[D] Impossible, [C] impossible
[D] Impossible, [C] impossible
[D] Impossible, [C] impossible
 
Outro:
[Em] I remember years ago
[G] Someone told me I should take
[D] Caution when it comes to love
[C] I did
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên doantuoi. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 1
Cập nhật:
ngày 9 tháng 03, 2021
Lượt xem: 37,461 Người đăng: doantuoi (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: Yêu thích: 1398
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)