Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Joseph Vincent

Đóng góp thông tin
Time to let the, time to let the, [F]time to let the beat drop Baby Imma let you know, don't [Fmaj7
Annie Nguyễn, 31 tháng 03, 2019 Bb Bbm C Cm Dm Eb F F7 Fmaj7 G7 Gm Gmaj7 2,931
(Verse) [Em]Through all of time and space [A7]I'd always rearrange [Em]Everything around me, so [
Nobihommy, 10 tháng 02, 2017 A7 Am B C7 D Em G Gm 1,191