Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Lost Frequencies

Đóng góp thông tin
(Chorus) Decisions as I [C]go, to anywhere I [Em]flow. Sometimes I [Am]believe, a time where we sh
namle, 20 tháng 07, 2016 Am C Em F 213k
Em hãy đi cùng [C]anh , mình cùng vượt qua [Em]bão giông Đôi khi anh luôn [Am]nhớ về những lúc mìn
Nguyễn Hồng Quang , 18 tháng 08, 2018 Am C Em F 31,139
Hey [Am]melody [F]Every night you play me something sweet [C] And [G]when I'm down you always ch
MyPie, 24 tháng 03, 2020 Am C F G 280