Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Tone Calum Scott: F# Tone Robyn A - Capo : 2nd fret [G] [D] [C] [Em] [G]somebody [D]said you got a n
mirror282, 14 tháng 06, 2016 C D Em G 15,278
[Em]When I was a young boy [C]I was scared of growing [G]up I [Em]didn't understand it but [C]I was
Đỗ Cao Khang, 30 tháng 11, 2019 Am Bm C D Em G 386
[Verse1] Gm F I don't know how I should say it Cm
Chang Laurent, 17 tháng 10, 2019 Cm D7 Eb F Gm 265