Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.

Thông tin nghệ sĩ

[CAPO 3] Verse 1: [C] My life is brilliant [G] My love is pure [Am] I saw an angel [F] Of that
Konobaka, 20 tháng 01, 2015 A Am C F G 22,322
Nhịp 4/4 ------------------------------ Verse 1: | [D]Trouble is her | [Bm]only [G]friend and he's |
PhongGuitar.com, 5 tháng 12, 2013 A Asus4 Bm D Em F#m G 8,432
Intro: [A] [E] [Fm] [D] Too many [A]voices, too many [E]noises Invisible [Fm]wires keeping us [D]apa
Đỗ Ngọc Trình, 16 tháng 04, 2014 A D E Fm 4,217
Verse 1: [C]Đời tôi thật sáng ngời [G]Tình yêu sạch trong [Am]Tôi đã gặp thiên thần [F]Một trăm
Nguyễn Doanh, 14 tháng 07, 2018 Am C F G 950