Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Am]Simple as can [F]be I got your hands in [C]mine [G] And you don't have to [Am]listen careful[
Nguyễn Thị Dung, 23 tháng 12, 2019 Am C F G 1,291
Verse: [D#m]Don't lie, [B]I know you've been thinking [F#]it [D#m]And two times, [B]you let it sl
Huy TG, 27 tháng 05, 2021 B C# D#m F# 1,276
[F] I need your[C] love[G] [F]Under my skin,[C] how deep I don't even know[G] Tried everything, bu
Huy TG, 10 tháng 05, 2021 Am C Em F G 749
[F]Lately, I've been [C]losing [G]these [Am]nights One more [F]heartbreak and I'm [C]done with this
Tiến Đạt Nguyễn, 13 tháng 09, 2022 Am C Dm F G 393