Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Chân Tình

Hợp âm

Dm Gm7 C A7 Gm Gm6 Bb Bdim E7 Bb7 G C7 Fmaj7 Bbmaj7 F A 9
Am A Dm F G C Em E7 E/G# Bb G7 Esus4 B7 E7/G# Dm7 Cmaj7 Fmaj7 0
Em Am7 D7 B7 E7 F#dim7 Cmaj7 Gmaj7 Am 0
Dm7 Gm7 C7 A7/C Dm9 D7 Gm Gm6 Bb7 Bdim7 E7 A7 Dm Fmaj7 Bbmaj7 0
A7 Am C Dm E E7 F G G7 0
Am Dm G E F E7 A C 0
Am Dm G E A7 C F E7 0
Em Am7 D B7 Am Am6 C C#dim F#7 C7 A D7 Gmaj7 Cmaj7 G B F#dim Bm 0
Am Dm G E7 A Bbmaj7 Bm7b5 Cmaj7 F C 0
Am Dm G C B Dm7 Bm7b5 E E7 Bbmaj7 A7 Fmaj7 G/B A/C# Cmaj7 F 0
abc (1)
Am Dm G E7 F C 0
Am Dm G E7 A Bbmaj7 Bm7b5 C F Bm7 Em 0
Am Dm7 G E7 A Dm F Bm E C A7 0
Em Am7 D7 B7 B7/D# E7 F#dim7 CM7 D#dim7 E G#dim7 Am9 D9 Gmaj7 Cmaj7 Am 0
Am Dm G E F Bb Bdim7 C Dm7 0
Am Dm G E7 F Bb Bdim7 C Cmaj7 Fmaj7 Dm7 0
Am Dm G E F Bb C Dm7 0
Cm C7 Fm7 A#9 Dm7b5 Fm G7 Abdim Cm7 C# D#maj7 Abmaj7 Gsus4 G 0
Am Dm7 G E7 F F#dim B7 F7 A G7 Cmaj7 Fmaj7 Dm E 0
R&B (0)
F#m Bm7 E7 Fdim F#m7 Gadd9 Dsus2/F# G#m7b5 C7 F#7 Amaj7 Dmaj7 C#7 Cmaj7 0
Am Dm G E7 A7 Bb Bdim C F Gm6 Fmaj7 0
Am Dm G G#dim F Bb Bdim C E7 0
Am Dm G G#dim F Bb Bdim C E7 A B E 0
F#m Bm E C# D G# B A 0
Em Am7 D B7 Am Am6 C C#dim F#7 C7 A D7 Gmaj7 Cmaj7 G B 0
Am Dm G E F Bb C B7/F# A7 0
Am Dm G E7 Gm A7 G7 C F E Bb7 0
Am Dm G E F Bb C Dm7 0
Am Dm7 G E7 A7 Bbmaj7 Bm7b5 C Fmaj7 G7 Cmaj7 C#m7b5 E 0
Am Dm G E F Bb C Dm7 0
Em Am7 D B7 Am6 C Am A D7 Gmaj7 Cmaj7 G B 0
Dm Gm7 C A7 D7/F# Gm Bb Em7b5 Dm7 Ebmaj7 A7/C# F Bbmaj7 0
Am7 B7 Bm7b5 Cmaj7 Dm Dm6 Dm7 E E7 F F#m7b5 Fmaj7 G G7 0
Am Dm G E7 A Bbmaj7 Bm7b5 C F Cmaj7 0
Am Dm7 G E7 Dm Dm6 F F#dim B7 F7 Am/F G7 Cmaj7 Fmaj7 C E 0
(Dm) (0)
Dm Gm7 C A7 Bb Bdim E7 Bb7 C7 Fmaj7 Bbmaj7 Gm F 0
Dm7 Gm7 C7 Dm9 D7 Gm Gm6/A Bb7 Bdim E7 A7 Dm C G Fmaj7 Bbmaj7 F A 0
... (0)
Am Dm G E7 A Bbmaj7 Bm7b5 C F Dm7 G7 Cmaj7 Fmaj7 0
Am Dm G E7 A A# Bm C Dm7 Am7 E G7 Cmaj7 Fmaj7 0
Am Am/G Dm Dm/C G C E7 Fmaj7 Bm7b5 Gm7 C9 F#dim7 Bbmaj7 Dm9/F G#dim7 Am7 Dm7 G7 Cmaj7 0
Em Am7 D B7 Am Am6 C C#dim F#7 D7 G Cmaj7 0
Am Dm G E7 E7/G# F Bb Bdim7 C Am/F# B7 Esus4/G# A7 G7 Cmaj7 Fmaj7 0
Em Am7 B7 E7 Am6 F#dim Cmaj7 F#7 B C# D# D C7 Gmaj7 Am E F# G# 0
Gm Cm F Bb Adim D7 Cm7 G C Am7 F7 D# D Am 0

Guitar Tabs

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này