Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

It Ain't Me

Em Selena Gomez Kygo Điệu Ballad
≣≣
Capo 5
 
(VERSE)
[Em]I had a [G]dream
We were [C]sipping whisky [G]neat
Highest [C]floor, the [G]bowery
And I was [D]high enough
Some[Em]where along the [G]lines
We stopped [C]seeing eye to [G]eye
You were [C]staying out all [G]night
And I [D]had enough
 
(PRE-CHORUS)
No, I [Em]don't wanna [G]know
where you [C]been or where you're [G]going
But I [C]know I won't be [G]home
And you'll be [D]on your own
 
(CHORUS)
Who's gonna [C]walk you through
the [G]dark side of the [D]morning?
Who's gonna [C]rock you when
the [G]sun won't let you [D]sleep?
Who's waking [C]up to drive you [G]home
when you're [D]drunk and all [Em]alone?
Who's gonna [C]walk you through
the [G]dark side of the [D]morning?
It ain't me
[Em] [G] [D] [C] [Em] [G] [D] [D]
[C] [G] [Em] [D] [C] [G] [D] [D]
 
It ain't me
[Em] [G] [D] [C] [Em] [G] [D] [D]
[C] [G] [Em] [D] [C] [G] [D] [D]
 
[Em] [G]
 
(VERSE)
[Em]I had a [G]dream
We were [C]back to [G]seventeen
Summer [C]nights and the [G]libertines
Never [D]growing up
[Em]I'll take with [G]me
The [C]polaroids and the [G]memories
But you [C]know I'm gonna [G]leave
Behind the [D]worst of us
 
(CHORUS)
Who's gonna [C]walk you through
the [G]dark side of the [D]morning?
Who's gonna [C]rock you when
the [G]sun won't let you [D]sleep?
Who's waking [C]up to drive you [G]home
when you're [D]drunk and all [Em]alone?
Who's gonna [C]walk you through
the [G]dark side of the [D]morning?
It ain't [C]me, no [G]no [D]
It ain't [C]me, no [G]no [D]
It ain't [C]me, no [G]no [D] [Em]
Who's gonna [C]walk you through the [G]
dark side of the [D]morning? It ain't me
 
(DROP ''It ain't me'')
[Em] [G] [D] [C] [Em] [G] [D] [D]
[C] [G] [Em] [D] [C] [G] [D] [D]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Song Nghi. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 25 tháng 02, 2017
Lượt xem: 10,261 Người đăng: Song Nghi (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Kygo Thể loại: Nhạc Trẻ Yêu thích: 445
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)