Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Em]Oh, no[Bm] [Am]See you walking [C]'round like it's a [Em]funeral[Bm] [Am]Not so [C]serious, girl
Nguyễn Bích Ngọc, 2 tháng 04, 2016 Am Bm C Em 5,379
[Am]Baby you don’t have to rush [C]You can leave a toothbrush [Em]At my place [D]At my place [Am]We
Phamtaiphat, 28 tháng 05, 2016 Am C D Em G 3,663
Capo 1 [G]What are we fighting for? [D]Seems like we do it just for fun [Em]In this, this stupid war
duykute4ever, 5 tháng 05, 2016 C D Em G 2,705
[Dm]Spin you ’round like chandelier [F]Head over heels like tears for fears Your [Am]love, no, I c
Tiến Đạt Nguyễn, 26 tháng 02, 2022 Am Dm E7 F G 543