Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

I Don’t Wanna Live Forever

F Zayn Taylor Swift Điệu Ballad
≣≣
(Intro)
[F] [C] [G] [Am]
[F] [C] [G] [Am]
 
(Verse 1: ZAYN)
[F] Been sitting, [C]eyes wide open behind these [G]four walls hoping you'll [Am]call
[F] It's just a [C]cruel existence like it's [G]no point hoping at [Am]all
 
(Pre-Chorus 1: ZAYN)
[F] Baby, baby[C], I feel crazy[G], up all night, [Am]all night and every day
[F] Give me something[C], oh, but you say nothing[G], What is happening to [Am]me?
 
(Chorus: ZAYN)
I don't wanna [F]live fore[C]ver, 'cause [G]I know I'll be living in [Am]vain
And I don't wanna [F]fit where[C]ver I [G]just wanna keep calling your [Am]name until you come back [F]home
[C] I [G]just wanna keep calling your [Am]name until you come back [F]home
[C] I [G]just wanna keep calling your [Am]name until you come back [F]home
 
(Verse 2: Taylor Swift)
[F] I'm sitting, [C]eyes wide open and I got [G]one thing stuck in my [Am]mind
[F] Wondering if I [C]dodged a bullet or just [G]lost the love of my [Am]life
 
(Pre-Chorus 2: Taylor Swift)
[F] Baby, baby[C], I feel crazy[G], up all night, [Am]all night and every day
[F] I gave you something,[C] but you gave me nothing[G], What is happening to [Am]me?
 
(Chorus: ZAYN & (Taylor Swift))
I don't wanna [F]live fore[C]ver, 'cause [G]I know I'll be living in [Am]vain
And I don't wanna [F]fit where[C]ver I [G]just wanna keep calling your [Am]name until you come back [F]home
[C] I [G]just wanna keep calling your [Am]name until you come back [F] home
[C] I [G]just wanna keep calling your [Am]name until you come back home
 
(Bridge: Taylor Swift & ZAYN)
[F]I've been looking sad in [C]all the nicest places
[G] Baby, baby, [Am] I feel crazy
[F]I see you around in [C]all these empty faces
[G]Up All night, [Am]all night and every day
[F]I've been looking sad in [C]all the nicest places
[G] Give me something, [Am] oh, but you say nothing
[F]Now I'm in a cab, I [C]tell him where your place [G] is
What is happening [Am]to me?
 
(Chorus: ZAYN)
I don't wanna [F]live fore[C]ver, 'cause [G]I know I'll be living in [Am]vain
And I don't wanna [F]fit where[C]ver I [G]just wanna keep calling your [Am]name until you come back [F]home
[C] I [G]just wanna keep calling your [Am]name until you come back [F] home
[C] I [G]just wanna keep calling your [Am]name until you come back home
[C] I [G]just wanna keep calling your [Am]name until you come back [F] home
[C] I [G]just wanna keep calling your [Am]name until you come back home
 
(Outro: Taylor Swift & ZAYN)
[C] I [G]just wanna keep calling your [Am]name until you come back [F]home
[C] [G]Until you come back [Am]home
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Dung Bui. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 10 tháng 02, 2017
Lượt xem: 15,838 Người đăng: Dung Bui (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Sam Dew , Taylor Swift Thể loại: Nhạc Quốc Tế Yêu thích: 767
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)