Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

My Way

D Frank Sinatra C# Điệu Blues
≣≣
And [D]now, the end is [Dmaj]near,
And so I [D7]face the final [B7]curtain,
My [Em7]friend. I'll say it [Em7/D]clear,
I'll stay my [Em7/Db]case of [A7]which I'm [D]certain.
I've [D]lived a live that's [D7]full.
I traveled [G]each and every [Gm]highway,
And [D]more, much more than [A]this,
I [Asus4]did it [Gm]my way[D].
 
Verse 2
[D]Regrets, I've had a [Dmaj7]few,
But then [D7]again, too few to [B7]mention.
I [Em7]did what I had to [Em7/D]do,
And saw it [Em7/Db]thru with[A7]out ex[D]emption.
I [D]planned each charted [D7]course,
Each careful [G]step along the [Gm]byway,
And [D]more, much more than [A]this,
I [Asus4]did it [Gm]my [D]way.
 
Verse 3
Yes there were [D]times, I'm sure you [D7]knew,
When I bit [G]off more than I could [Gsus4]chew[G],
But thru it [Em]all, when there [A7]was doubt,
I ate it [F#]up, and spit it [Bm7]out.
I faced it [Em]all, and I stood [A]tall,
And [Asus4]did it [Gm]my way[D].
 
Verse 4
I've [D]loved, I've laug[Dmaj7]hed and cried.
I've had [D7]my fill; my share [B7]of losing.
And [Em7]now, as tears sub[Em7/D]side,
I find it [A7]all so amusing[D].
To [D]think I did all that[D7];
And may I say[G]- not in a shy [Gm]way,
"[D]No, oh no not [A]me, [Asus4]I did it [Gm]my way[D]".
 
Verse 5
For what is a [D]man, what has he [D7]got?
If not him[G]self, then he has naught.
To say the [Em7]things he truly [A7]feels;
And not the [F#]words of one [Bm]who kneels.
The record [Em7]shows I took the [A]blows
- [A7]And did it [Gm]my [D]way!
...
[A7]Yes... it was [Gm]my [D]way!
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (6)

Đăng phiên bản mới
C Em Gm A7 Dm Dm/C G7 C7 F Fm Am 0
D Dmaj7 D7 B7 Em7 Em7/D Em7/Db A7 G Gm A Asus4 D#maj7/D Gsus4 Em F# Bm7 0
C Em Gm A7 Dm G7 C7 F Fm Em7 Am 0

Xem tất cả 6 phiên bản

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Khoa Nguyen. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 22 tháng 10, 2016
Lượt xem: 16,723 Người đăng: Khoa Nguyen (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: Yêu thích: 276
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)