Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Hero

Am Charlie Puth Cm chọn điệu
≣≣
Capo 3
Tone [Am]
I wanna [F]stop by and play it [G]cool
It's hard to [Am]talk with all these people in your [G/B]room
[C]I try to [F]lock eyes and give you [G]clues
So you can [Am]come and follow me out by the [G/B]pool [C]
 
[F]My blood pressure elevates When I [G]call you out for being fake
And I [Am]don’t want to be mean But I’m not gonna [G/B]shut up [C]instead
[F]I know who you really are And your [G]so-called friends, quotation marks
I don’t [Am]wanna make a scene she cut me off and [G/B]that’s when [C]she said
 
[F]I don’t need a hero, I [G]don’t want to be saved
But [Am]I said I’ll be here every [G/B]night and [C]day
[F]I don’t need a hero, but [G]if you let me stay
Oh, [Am]I can still be here, every [G/B]night and [C]day
 
You hide your [F]feelings (Hide your feelings) You medi[G]cate (You medicate)
You’re doing [Am]shit that’s keeping both of us a[G/B]wake [C]
Make me the [F]villain (Make me the villain) I know it [G]helps
But I'm not [Am]gonna run like everybody [G/B]else, no [C]
 
[F]My blood pressure elevates When I [G]call you out for being fake
And I [Am]don’t want to be mean But I’m not gonna [G/B]shut up [C]instead
[F]I know who you really are And your [G]so-called friends, quotation marks
I don’t [Am]wanna make a scene she cut me off and [G/B]that’s when [C]she said
 
[F]I don’t need a hero, I [G]don’t want to be saved
But [Am]I said I’ll be here every [G/B]night and [C]day
[F]I don’t need a hero, but [G]if you let me stay
Oh, [Am]I can still be here, every [G/B]night and [C]day
 
[F]Loving you ain't easy but I’m [G]never gonna stop it
I know that [Am]night I lost my head and I was [G/B]being out of [C]pocket
I wasn't [F]trying to start a fight or tell you [G]how to live your life
I just [Am]wanted (I just wanted) you to [G/B]know I fucking [C]care she said
 
[F]I don’t need a hero, I [G]don’t want to be saved
But [Am]I said I’ll be here every [G/B]night and [C]day
[F]I don’t need a hero, but [G]if you let me stay
Oh, [Am]I can still be here, every [G/B]night and [C]day
[F]I don’t need a hero, I [G]don’t want to be saved
But [Am]I said I’ll be here every [G/B]night and [C]day
[F]I don’t need a hero, but [G]if you let me stay
Oh, [Am]I can still be here, every [G/B]night and [C]day
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Chau Lai. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 27 tháng 05, 2024
Lượt xem: 246 Người đăng: Chau Lai (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Charlie Puth Thể loại: Pop Yêu thích: 0
Bài liên quan
kabigon91, 16 tháng 11, 2015 93,578
Bao Oanh Vu, 7 tháng 10, 2017 18,073
Vương Thiện, 14 tháng 08, 2019 1,734
Duy Võ, 21 tháng 01, 2022 2,651
Chau Lai, 27 tháng 05, 2024 246
Phạm Thènhhh, 18 tháng 07, 2020 1,478
Đặng Ya Nguyeen, 26 tháng 06, 2020 1,495
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn